Opprør I Havet

Det er opprør i havet. Skyt og samle premier.

Prisen på spillet er 3 kr