Piratzy Gull

Kast terningene 3 ganger med mulighet for premie på hvert kast. I tillegg kan du vinne Piratzy gull premien etter 3 kast.

Prisen på spillet er 2 kr