Piratzy Gull

Kast terningen og test lykken.

Prisen på spillet er 2 kr