Ukjent spillerkortnummer - elektronisk spillerkort

Et elektronisk spillerkort knyttes til ditt kundeforhold når du registrerer deg som nettspiller. Dette vil ha et annet nummer enn ditt eventuelle fysiske kort.

Det elektroniske spillerkortet har ubegrenset levetid, og om ditt fysiske kort går ut kan du fortsatt levere på det elektroniske spillerkortnummeret i alle kanaler.

For deg som kunde har hvilket spillerkortnummer du leverer  spill på kun betydning når du leverer Joker. I Joker vil din første rekke alltid være de 5 siste tallene i ditt spillerkortnummer. Se etter Velg spillerkort knappen når du er inne på Joker-siden for å endre hvilket kort du skal levere på (du må være innlogget for denne funksjonen).

 

Chat med oss eller ring vår kundeservice