Hva kan vi hjelpe deg med?

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon om feil vi jobber med å løse,
og annen informasjon som kan være relevant for deg. 

Endre mobilnummer?

Trenger du å endre eller registrere nytt mobilnummer?

Endre kontonummer?

Trenger du å endre ditt registrerte kontonummer?

Ring oss

Åpningstider: 08:00-22:00 (10:00-22:00)

Skriv til oss

Åpningstider: 08:00-24:00 (10:00-24:00)

Ofte stilte spørsmål

Norsk Tipping er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, på lik linje med banker og finansinstitusjoner i Norge. Hvitvaskingsregelverket stiller krav om at Norsk Tipping skal ha forsterkede kontrolltiltak med politisk eksponerte personer. Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester.

Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.  

I disse dager sender vi derfor ut en SMS-forespørsel til alle våre kunder for å gjøre en slik kartlegging. Hvis du IKKE er en PEP så kan du se bort fra SMS-en du mottok.

Hvis du derimot ER PEP, må du besvare spørsmålene du blir stilt ved å følge lenken i SMS-en. 

Lurer du på hvorfor du har fått SMS fra Norsk Tipping med spørsmål om du er en politisk eksponert person? 

Norsk Tipping er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, på lik linje med banker og finansinstitusjoner i Norge. Hvitvaskingsregelverket stiller krav om at Norsk Tipping skal ha forsterkede kontrolltiltak med politisk eksponerte personer. Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester.. 

Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.  

I disse dager sender vi derfor ut en SMS-forespørsel til alle våre kunder for å gjøre en slik kartlegging. Hvis du IKKE er en PEP så kan du se bort fra SMS-en du mottok.

  

Hvem er PEP? 

Du er PEP hvis du har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet. 

Følgende spesifikke nasjonale stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med opplistingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f: 

Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister: 

 • Kongen 
 • Statsminister 
 • Minister i regjering (statsråd) 
 • Assisterende minister = statssekretær 

Medlem av nasjonalforsamling: 

 • Stortingsrepresentanter 
 • Faste eller varige vararepresentanter 

Medlem av styrende organ i politisk parti: 

 • Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget 

Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes: 

 • Dommere i Høyesterett, midlertidige og faste stillinger 
 • Dommere i lagmannsretten 
 • Kun ansatte i domstolsapparatet – ikke lekdommere/meddommere 
 • Midlertidige og faste stillinger 

Norske dommere ved internasjonale domstoler, f.eks.: 

 • Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 
 • EFTA-domstolen 
 • FN-domstolen (ICJ) 

Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank: 

 • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegium i Riksrevisjonen 
 • Styret i Norges Bank 

Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang: 

 • Norsk ambassadør / chargé d’affaires ved norsk ambassade (Konsul omfattes ikke) 
 • Militær offiser av høyere rang 
 • Forsvarssjefen 

Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret) 

Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i «statlig foretak»*: 

 • Styret og administrerende direktør i statlige foretak. 

*«Statlige foretak» er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning faller utenfor definisjonen. Datterselskap av slike selskaper omfattes ikke, ei heller selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler. Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, er ikke omfattet. 

Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon: 

 • Personer som er innstilt, utpekt eller ansatt av regjering, departement eller minister i en internasjonal organisasjon som er opprettet ved inngåelse av en formell internasjonal politisk avtale. Eksempelvis slike stillinger I EFTA, NATO og FN. Ideelle organisasjoner er ikke omfattet. 

Når man spiller på et HUB-objekt spiller man på ordinær tid (inklusiv tilleggstid, men eksklusiv ekstraomganger). Dette kan du også lese i spilleregel punkt 5.2.2.1. For eksempel:

HUB.JPG

Velger du Italia, vinner du hvis Italia leder ved utløpet av ordinær tid. Hvis det blir uavgjort og ekstra omganger er spillet ditt tapt, selv om Italia vinner etter ekstraomgangene.

Tidligere hadde vi en funksjon som het "Rediger ny", denne lå inne på kupongkvitteringen din og lot deg redigere en utgått kupong før den leveres på nytt. Denne valgte vi å ta bort når vi lanserte nytt design for Mine spill, men fortvil ikke du kan fremdeles redigere dine faste kuponger før du leverer de på nytt. Du kan bruke "Lykkekupong"-funksjonen for dette.

Når en kupong er lagret som Lykkekupong, vil den alltid ligge lagret og du kan endre kupongen så mange ganger du vil før du leverer den på nytt. Når du har redigert den kan du velge å lagre den som en ny Lykkekupong, eller levere den som den er. Leverer du den uten å lagre den som en ny Lykkekupong, vil den opprinnelige kupongen dukke opp neste gang du henter den frem.

Du kan lagre en kupong som Lykkekupong direkte fra kupongkvitteringen i Historikk eller i Aktive spill i Mine spill. Du finner "Lagre" knappen lenger ned på kupongen din.

Dersom du har tastet inn riktig fødselsnummer, vil du automatisk få tilsendt en firesifrede SMS-kode fra 60000 direkte til det mobilnummeret vi har registrert på ditt kundeforhold. 

Har du fått et nytt mobilnummer, eller vi har registrert feil mobilnummer på deg, må du endre ditt mobilnummer her

Dersom du har et mobilnummer vi har registrert på deg, må du gjøre følgende:

1. Vennligst kontroller at du har tastet riktig fødselsnummer. 

2. Sjekk meldinger-appen for melding fra 60000.

3. Prøv å restarte din mobiltelefon.

4. Sjekk dine innstillinger på mobilen og sørg for at du ikke har blokkert "60000" for meldinger. Trykk her for veiledning.

5. Kontakt din mobiloperatør for å sikre at meldingsblokkering ikke er aktivert.

Nye krav om sterk kundeidentifisering ble innført 1.januar 2021, dette berører også netthandel hos Norsk Tipping. Noen kjente utfordringer, og forslag til løsning:

 • Prøv med et lavere beløp - hvis du har problemer relatert til overføring av penger/betaling, og at beløp over 300 kr avvises, kan du forsøke med et lavere beløp.
 • Vipps - se om betalingen/overføringen lar seg gjennomføre med Vipps
 • Gjennomfør 3D-secure - sørg for at du gjennomfører 3D-secure valideringen (ofte i form av Bank ID). 3D Secure krever vanligvis en «tilleggsutfordring» – en handling du må utføre for å bekrefte at du er du, for eksempel ved å bruke en mobil applikasjon levert av banken eller et engangspassord som sendes som en kode til din telefon, og som som må legges inn i nettleseren for å gjennomføre transaksjonen.
 • Gjentatte feilmeldinger - Hvis du gjentatte ganger får avvist 3D-secure valideringen, eller får feilmeldingen "Verifisering av betalingen feilet. Vennligst prøv igjen eller prøv med andre betalingsmåter" - sørg for at du oppgir riktig informasjon eller ta kontakt med din bank. Norsk Tipping kan ikke se eller identifisere det som håndteres i 3D-secure bildet, dette er levert av bankens betalingsløsning
 • Reservert beløp - hvis beløp blir reservert på din bankkonto, løser dette seg opp automatisk i løpet av kort tid. Hvis du fremdeles har et reservert beløp etter 2 døgn kan du kontakte Kundeservice på chat eller tlf 625 07770

Andre problemer:

Kontroller sikkerhetskoden/CVC - ved henting av penger må du taste inn en sikkerhetskode på 3 siffer. I signaturfeltet på bankkortet ditt står det 7 siffer, de 3 siste sifrene i denne tallrekken er sikkerhetskoden/CVC.

Sjekk saldo på bankkontoen - disponibel saldo inkluderer ofte et kredittbeløp, og dersom kredittbeløpet berøres, vil transaksjonen bli avvist av banken din. Hvis du får en feilmelding som sier "Kan ikke trekke penger fra betalingskortet. Ingen dekning på konto", er det mest sannsynlig et kredittbeløp som blir berørt.

Kontroller at rett bankkort er registrert - kortet må være et debetkort, kredittkort er ikke tillatt.

Kontroller innstillinger i nettbanken hos din bank - noen banker krever at du som kunde må endre innstillinger i nettbanken for å tillate "netthandel". Sørg for at du har de riktige innstillingene for dette. All digital kjøp av spill hos Norsk Tipping er definert som netthandel. 

Feilmelding 001168 - det kan være kommunikasjonsproblemer i din bank, ta derfor kontakt med banken for nærmere informasjon. Kontakt banken din eller Kundeservice dersom dette ikke løser problemet. 

Kontakt banken din eller Kundeservice dersom dette ikke løser problemet. Kontaktinformasjon finner du nederst på våre nettsider.

 

De nye retningslinjene forklart:

Alle betalinger innenfor EU (inkludert Norge) vil fra 1. januar 2021 være underlagt strengere regler for godkjenning av betalinger, dette kalles sterk kundeautentisering (SCA, som er en del av EU-regulativet PSD2). Dette er et tiltak for å redusere svindel relatert til betaling og gjelder betaling med betalingskort og direkte mot bank. I praksis vil det si at du som kunde hos Norsk Tipping i større grad enn i dag må godkjenne betalinger med en 3D Secure fra banken som har utstedt betalingskortet ditt. 3D Secure vil i de fleste tilfeller si at du må bruke BankID (kodebrikke eller mobil) for å godkjenne en betaling. 

Norsk Tipping har tilpasset sine løsninger slik at du som kunde får beskjed om når det er behov for en ekstra godkjenning av betalingen med 3D Secure. 

Kjøp under 30 EUR (ca. 300 kr) kan unntas fra SCA (ekstra validering). Men SCA må brukes på hvert 5.kjøp eller når akkumulert beløp overstiger 100 EUR (ca. 1.000 kr).

Oppsummert vil det si at du vil oppleve å få Bank ID verifisering oftere enn du er vant med når du skal betale og overføre penger. Hvis du i kjøpsøyeblikket også legger til en nytt bankkort kan du få verifisering med Bank ID to ganger. En gang ved registrering av kortet og en gang til ved betaling av kjøp på over 30 euro, ca. 300 NOK. 

Vi har to ulike regler for håndtering av automatisk overføring av premier, basert på hvilke spill du har spilt. Hovedregelen er uansett at spillerkontoen har et tak på 10.000 kr - en gang pr. time overføres overstigende beløp til din registrerte bankkonto:

 1. For lotteri spillene, KongKasino, Flax, Bingoria, Yezz og Tipping vil premier over 10.000 kr bli overført til din bankkonto i sin helhet. 
 2. For Oddsen vil man ved premier fylle opp spillerkontoen inntil 10.000 kr. Når en premie gjør at saldo på spillerkonto overstiger 10.000 kr vil det overstigende beløpet bli overført til  bankkonto. Eks: vinner du 15.000 kr og har 0 kr på spillerkonto fra før, vil 5.000 kr overføres til bankkonto.

Overføring til bankkonto tar 1-3 virkedager. Ved helligdager og helg vil du derfor oppleve noe lenger tid før pengene er overført.

Du kan også overføre premier til bankkontoen din manuelt. Det gjør du her.

Alle premier fra Norsk Tipping er skattefrie, så lenge de er tilknyttet spill. Du trenger ikke å betale skatt dersom du har kjøpt et spill hos oss og har vunnet premier på denne. Les mer om skattefri premie her

 

Det er Kulturdepartementet som vedtar, endrer og opphever spillereglene for Norsk Tipping.

Norsk Tipping - Spilleregler : 

Instaspill: Spilleregler for KongKasino, Bingoria, digital Flax og YEZZ! [PDF]
(oppdatert 12. mars 2020)
 
Multix: Spilleregler for Multix [PDF]
(oppdatert 22. juni 2020)
 
Belago: Spilleregler for Belago [PDF]
(oppdatert 22. juni 2020)
 
Øvrige spill: Spilleregler for Norsk Tippings øvrige spill [PDF]
(oppdatert 18. august 2021)

På denne siden har du en oversikt over utfyllende bestemmelser for spillereglene og betingelser:

→ Gå til Spilleregler og Betingelser

Som kunde hos Norsk Tipping har du anledning til å annullere lotterispill samme dag som det er registrert. Ved annullering av spill som er levert på mobil eller nettsidene våre må du ta kontakt med Kundeservice innenfor åpningstiden (telefontid mellom 08-22 eller chat fram til kl 24) og oppgi tilstrekkelig informasjon om spillet du ønsker å annullere. Ha gjerne kvitteringsnummer klart når du tar kontakt, dette finner du på spillkvitteringen din inne på Mine spill. 

Kundeservice har ikke anledning til å annullere dersom: 

 • Innleveringsfristen er utløpt
 • Annulleringen ikke lar seg registrere i Norsk Tipping sentrale dataanlegg
 • Kundeservice ikke har teknisk tilgang til nødvendige systemer
 • Spilleren eller spillet ikke kan identifiseres på tilstrekkelig måte

Når annulleringen er gjennomført er ikke spillkvitteringen gyldig lenger og pengene tilbakeføres til kundens spillerkonto.

→ Gå til Mine spill

→ Ring kundeservice

Hvis du kun spiller på web og mobil trenger du ikke et fysisk spillerkort. Et elektronisk spillerkort knyttes til ditt kundeforhold når du registrerer deg som nettspiller. Ønsker du i tillegg et fysisk spillerkort får du dette hos kommisjonær i butikk/kiosk.

Å opprette et spillerkort er gratis og det er klart til bruk med en gang. Husk å ta med deg legitimasjon til kommisjonær.

Ditt nye spillerkort knyttes automatisk til din nåværende spillerkonto slik at du vil ha den samme saldoen på det nye kortet som på det gamle. Spillerkortet er gratis og er gyldig i syv år.

Du kan også kontakte kundeservice for å bestille et nytt spillerkort. Bestiller du kortet fra kundeservice, vil det ta 1-2 uker før du mottar kortet i posten.

Du må være innlogget for å endre betalingskort. Det er kun mulig å ha ett betalingskort registrert om gangen. Eksisterende kort vil derfor bli erstattet. Merk at endring av betalingskort ikke oppdaterer ditt registrerte kontonummer for utbetaling av premier, dette må du endre manuelt inne på Mine opplysninger.

App/mobil/nettbrett: 

Trykk på Min side og velg Mine opplysninger. Velg Erstatt i feltet Betalingskort. 

PC:

Trykk på navnet ditt øverst på siden. Velg Erstatt i feltet Betalingskort. Når kortnummer og utløpsdato er utfylt klikker du på Lagre kort. 
OBS: det er ikke mulig å registrere kredittkort.

For å verifisere ditt betalingskort, blir du videresendt til identifisering med BankID. Følg anvisningene som kommer opp. Når dette er gjennomført vil du få en bekreftelse på at betalingskortet ditt er registrert, du kan da overføre penger og betale for spill direkte fra betalingskortet.
Problemer med Bank ID?

For informasjon om overføring av penger, klikk her.
 

→ Endre ditt betalingskort

→ Gå til overføring av penger

→ Problemer med å legge til nytt kort

Hvis du har levert inn en Langodds- eller Liveoddskupong og ett av objektene blir avbrutt pga. eksempelvis dårlig vær, tribunebråk eller lignende gjelder 48 timers regelen (spillereglene punkt 5.2.2.2.)

Det vil si at kampen må erklæres ferdigspilt innen 48 t etter starttidspunktet, skjer det, er resultatet som foreligger ved avbrytelsen gjeldende.

Hvis kampen ikke ferdigstilles innen 48 t blir objektet satt til 1.00 i odds og du får tilbake innsatsen for det objektet. Pengene tilbakeføres til din spillerkonto.
Har du en kupong med flere objekter på, er de andre objektene fortsatt gyldige. Det er kun det aktuelle objektet som blir satt til 1.00 i odds.

→ Gå til spilleregler og betingelser