Tilgjengelighet

Universell utforming er viktig for oss i Norsk Tipping. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen for alle våre kunder, og målet vårt er at alle skal kunne bruke våre produkter og tjenester på en enkel og god måte, uavhengig av personlige behov, forutsetninger eller tekniske forhold.

Kort fortalt

  • Her finner du Norsk Tipping sin status på universell utforming.
  • Status for hvert lovkrav finner du i en tilgjengelighetserklæring.
  • Norsk Tipping er i delvis samsvar med kravene til universell utforming, men vi har mange avvik som kan påvirke bruken av løsningen.
  • Et avvik betyr at det er et problem som bryter med kravene til universell utforming.
  • Du kan lese om hvert avvik og hvordan det kan påvirke din bruk av løsningen i tilgjengelighetserklæringene.
  • På denne siden kan du også lese et kort sammendrag for ulike deler av nettstedet og i appene.
  • Opplever du utfordringer eller at noe er vanskelig å forstå i løsningen vår, meld fra til oss på e-post kundeservice@norsk-tipping.no.

Tilgjengelighetserklæringer

Alle offentlige virksomheter er pålagt å ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsider og apper. Tilgjengelighetserklæringen gir en status for universell utforming av løsningen, basert på kriterier på nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines versjon 2.1. 

For nettsider har vi valgt å dele opp noen områder der vi mener det er hensiktsmessig, for å gjøre det enklere for deg å finne det innholdet du har behov for. Nedenfor finner du først en samlet oversikt over alle lenker til tilgjengelighetserklæringene. Disse åpnes i en ny fane, hvor du kan lese mer om vurderingene av hvert krav i standarden. Deretter finner du en oppsummering av de største avvikene for hvert område. 

 

Nettsider (norsk-tipping.no)

Norsk Tipping sitt nettsted er i delvis samsvar med kravene til universell utforming.

Vi har flere avvik som kan påvirke din bruk av nettløsningen vår. De aller fleste avvikene som finnes på nettstedet påvirker først og fremst deg som bruker hjelpemidler for å få tilgang til innhold og navigere på nettsiden, for eksempel skjermleser og tastaturstyring.
 

Generelt

Når du har vært logget inn i løsningen i 6 timer logges du automatisk ut. Per i dag er det ingen mulighet for å forlenge tiden. Dette betyr at du da må logge inn på nytt.

For deg som bruker skjermleser eller navigerer med tastaturstyring, vil fokus flyttes uventede steder når du går fra side til side i løsningen. Dette fører til at det blir mer tungvint å nå hovedinnholdet eller å navigere til det området du ønsker. Problemet skyldes tekniske utfordringer i rammeverket, og vi jobber med å finne en løsning på dette.

Det er også noen utfordringer med å forstørre tekst i nettleser på mobil.
 

Lotterispill (Lotto, Vikinglotto, Nabolaget, Eurojackpot, Extra, Joker og Keno)

Våre lotterispill har noen mindre formelle avvik, men det skal gå fint å spille disse spillene med hjelpemidler.
 

Sportspill (Oddsen, Tipping, Oddsbomben og Fantasy)

Tipping og Oddsbomben har noen mindre formelle avvik, men det skal gå fint å spille disse spillene med hjelpemidler.
De mest omfattende avvikene har vi i sportspillene Oddsen og Fantasy.

For deg som er avhengig av å navigere med tastaturstyring kan det være utfordrende å vite hvordan du skal navigere i noen deler av spillene. Det kan også være vanskelig å se hvor du befinner deg i løsningen på grunn av at fokusmarkeringen har for dårlig kontrast.

For deg som bruker skjermleser er det mye informasjon i Oddsen og Fantasy som ikke formidles til hjelpemidlet. Dette fører til at det kan bli vanskelig å forstå hvordan spillene er satt opp og du kan gå glipp av viktige endringer som skjer underveis.

Har du nedsatt syn/fargesyn kan det være utfordrende å oppfatte all informasjon i Oddsen og Fantasy. Dette da det finnes flere tilfeller av dårlig kontrast og bruk av farge for å formidle informasjon. I alle statistikksider og i Fantasy er det dessuten ikke mulig å forstørre teksten i det hele tatt, noe som gjør at mindre tekst kan være vanskelig å lese.
 

Kasino og øyeblikkspill (Flax, YEZZ!, Bingoria og KongKasino)

Vi har valgt å skille ut disse spillkategoriene i to egne tilgjengelighetserklæringer. Årsaken til dette er at spillene i disse kategoriene er levert av tredjeparter, og at de per i dag har så store avvik i sin helhet at det ikke er mulig å spille disse spillene hvis du bruker skjermleser eller kun tastatur.

 

Års- og bærekraftrapport 2023

Års- og bærekraftrapporten for 2023 er i delvis samsvar med kravene til universell utforming.
De fleste avvikene i årsrapporten skaper størst utfordringer for deg som har behov for skjermleser. Dette skyldes hovedsakelig at flere bilder og grafiske elementer mangler tekstbeskrivelser og at noe innhold ikke er tilgjengelig for skjermleser i det hele tatt. Enkelte animasjoner i nettløsningen kan ikke pauses eller stoppes, noe som kan oppfattes som forstyrrende for mange. Det er også noen problemer som kan påvirke deg som bruker tastatur til å navigere. Dette skyldes i hovedsak at visuelt fokus under navigering ikke alltid er synlig og at det da kan være vanskelig å vite hvilket element man befinner seg på.

App for iOS

Norsk tipping sin app i iOS er i delvis samsvar med kravene til universell utforming. De aller fleste avvikene som finnes i appen påvirker i hovedsak deg som bruker skjermleser eller som er avhengig av tastatur for å navigere i løsningen.
 

Generelt

Det er per i dag ikke mulig å bruke appen i landskapsmodus. Dette fungerer kun ved bruk av iPad. Overordnet er det en god fokusmarkering i appen, noe som gjør det enklere for deg som navigerer med tastatur å se hvor i løsningen du befinner deg. Det er imidlertid avvik i noen av spillene våre.

Vi har også flere modaler, det vil si område som dekker deler av annet innhold, som kan skape problemer for deg som bruker skjermleser eller tastatur. Modalene kan være vanskelige å komme seg ut av og det kan være uklart for deg som ikke ser hva hensikten til disse modalene er.
 

Lotterispill (Lotto, Vikinglotto, Nabolaget, Eurojackpot, Extra, Joker og Keno)

Alle våre lotterispill oppfyller de fleste lovkrav til universell utforming, men vi har noen mindre avvik som kan påvirke spillopplevelsen. For deg som bruker skjermleser kan det være utfordrende å forstå hva som skjer underveis da dynamiske endringer ikke formidles.
 

Sportspill (Oddsen, Tipping, Oddsbomben og Fantasy)

Har du aldri spilt noen av våre sportsspill kan deler av spillene være vanskelig å forstå med manglende forklaringer på flere forkortelser. Det finnes en beskrivelse for hvordan hvert spill skal spilles, men det mangler en ordliste som gir en forklaring av forkortelsene.

Tipping og Oddsbomben skal fungere fint å spille med hjelpemidler. Det er større avvik i Oddsen og Fantasy.

Oddsen er per i dag ikke mulig å spille ved bruk av tastatur. Det er også mange deler i spillene som mangler en tydelig beskrivelse for deg som bruker skjermleser, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå strukturen, eller hva som skjer underveis i spillet. Har du nedsatt syn/fargesyn kan det være utfordrende å oppfatte all informasjon i Oddsen og Fantasy. Dette da det finnes flere tilfeller av dårlig kontrast og bruk av farge for å formidle informasjon.

Siden Fantasy er en nettløsning i appen, er det de samme problemene i appen som beskrevet for nettsiden vår. All tekst på våre statistikksider i sportspillene og generelt i Fantasy kan ikke forstørres. Det gjør at teksten kan bli vanskelig å lese for deg med nedsatt syn.
 

Kasino og øyeblikkspill (Flax, YEZZ!, Bingoria og KongKasino)

Alle våre kasino- og øyeblikkspill er integrerte webløsninger i appen. Det betyr at det er de samme problemene i appen som beskrevet for nettsiden vår. Ingen av spillene er tilgjengelig for deg som bruker hjelpemidler for å få tilgang til innholdet eller navigere deg i løsningen, for eksempel skjermleser, tastatur eller bryterstyring.

 

 

App for android

Norsk tipping sin app i android er i delvis samsvar med kravene til universell utforming.

De aller fleste avvikene som finnes i appen påvirker i hovedsak deg som bruker forstørring, skjermleser eller som er avhengig av tastatur for å navigere i løsningen.
 

Generelt

Det er per i dag ikke mulig å bruke appen i landskapsmodus. Dette fungerer kun ved bruk av iPad. Generelt kan det være vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå strukturen i Android-appen. Dette da det er mange overskrifter som ikke er oppgitt, og relasjoner som ikke formidles. Vi har også flere modaler, det vil si område som dekker deler av annet innhold, som kan skape problemer for deg som bruker skjermleser eller tastatur. Modalene kan være vanskelige å komme seg ut av og det kan være uklart for deg som ikke ser hva hensikten til disse modalene er. Overordnet har den visuelle fokusmarkeringen ved tastaturnavigering for lav kontrast, noe som kan gjøre det utfordrende å se hvor i løsningen du befinner deg. Per i dag skyldes dette tekniske begrensninger for Android, og er ikke noe vi kan kontrollere så langt.

Har du nedsatt syn kan det være utfordrende å lese all tekst i appen. Dette da det ikke alltid fungerer å forstørre teksten.
 

Lotterispill (Lotto, Vikinglotto, Nabolaget, Eurojackpot, Extra, Joker og Keno)

I flere av våre lotterispill kan det oppleves vanskelig å levere inn kuponger for deg som bruker skjermleser eller tastatur til å navigere. Dette på grunn av at enkelte elementer ikke er riktig kodet og som fører til at de ikke får fokus med tastatur, blir opplest korrekt med skjermleser eller varsler om viktige endringer i innholdet til skjermleser. Navigerer du med tastatur kan det være vanskelig å vite hvor du befinner deg i spillene fordi mange klikkbare elementer mangler synlig fokusmarkering
 

Sportspill (Oddsen, Tipping, Oddsbomben og Fantasy)

Har du aldri spilt noen av våre sportsspill kan deler av spillene være vanskelig å forstå med manglende forklaringer på flere forkortelser. Det finnes en beskrivelse for hvordan hvert spill skal spilles, men det mangler en ordliste som gir en forklaring på forkortelsene.

Tipping og Oddsbomben skal fungere fint å spille med hjelpemidler. Det er større avvik i Oddsen og Fantasy. Det er mange deler i spillene som mangler en tydelig beskrivelse for deg som bruker skjermleser, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå strukturen, eller hva som skjer underveis i spillet. Har du nedsatt syn/fargesyn kan det være utfordrende å oppfatte all informasjon i Oddsen og Fantasy. Dette da det finnes flere tilfeller av dårlig kontrast og bruk av farge for å formidle informasjon.

Siden Fantasy er en nettløsning i appen, er det de samme problemene i appen som beskrevet for nettsiden vår. All tekst på våre statistikksider i sportspillene og generelt i Fantasy kan ikke forstørres. Det gjør at teksten kan bli vanskelig å lese for deg med nedsatt syn.
 

Kasino og øyeblikkspill (Flax, YEZZ!, Bingoria og KongKasino)

Alle våre kasino- og øyeblikkspill er integrerte webløsninger i appen. Det betyr at det er de samme problemene i appen som beskrevet for nettsiden vår. Ingen av spillene er tilgjengelig for deg som bruker hjelpemidler for å få tilgang til innholdet eller navigere deg i løsningen, for eksempel skjermleser, tastatur eller bryterstyring.