Norsk Tippings personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for både kunder av Norsk Tipping og besøkende på Norsk Tipping sin hjemmeside. Erklæringen beskriver hvordan Norsk Tipping etterlever sine forpliktelser iht. Personopplysningsloven/Personvernforordningen.