Sikkerhet

På denne siden finner du informasjon sikkerhetsarbeidet Norsk Tipping gjør for at våre tjenester skal være både trygge og brukervennlige for deg som kunde. Denne siden gir deg i tillegg noen tips om hvordan du, ved hjelp av noen enkle forholdsregler kan sikre deg og din datamaskin.

Sikkerhetskultur

Norsk Tipping er sertifisert etter:

 • ISO/IEC 27001 – Generell standard for informasjonssikkerhet.
 • WLA Security Control Standard – Spillbransjens standard for sikkerhet og risikostyring.

Sertifiserte virksomheter skal ha en effektiv sikkerhetsorganisering og systemer for internkontroll som sikrer god risikostyring. Som spiller kan du dermed være trygg på at Norsk Tipping har fokus på sikkerhet i alle ledd i organisasjonen.

Sikker innlogging

Hos Norsk Tipping må du identifisere deg før du kan levere spill. Det er flere måter du kan gjøre dette på; ved hjelp av spillerkort med elektronisk ID fra Buypass, brukernavn/passord+OTP på SMS, Norsk Tipping mobilapplikasjon inkl. Buypass ID-komponent, Buypass ID mobilapp og fødselsnummer+OTP på SMS.

Spillerkortet krever at du har en kortleser som kan lese spillerkortet, samt en personlig PIN-kode.

For å benytte de mobilbaserte løsningene til identifisering, kreves det at du har et spillernummer fra Norsk Tipping samt at mobilnummeret ditt er knyttet opp mot spillernummeret. Å tilknytte mobilnummeret ditt kan du gjøre hos alle våre kommisjonærer eller på https://www.norsk-tipping.no dersom du har en kortleser tilknyttet til datamaskinen.

Velger du å bruke de OTP-baserte løsningene, vil du motta en SMS på mobiltelefonen hver gang du forsøker å identifisere deg.

Velger du Norsk Tipping mobilapplikasjon eller «Buypass ID og betaling»-app, må du ha en smarttelefon hvor applikasjonen(e) kan installeres. Appene finner du i Apple Store (iOS-telefon) eller Play Store (Android-telefon). Appene med tilhørende elektronisk ID aktiveres ved å registrere ditt kundeforhold med mobilnummer og fødselsnummer. Du vil deretter bli bedt om å velge en personlig PIN-kode som kan benyttes hver gang du logger inn på Norsk Tipping. I tillegg til dette kan man også benytte løsninger basert på biometri.

Det er ditt ansvar å logge ut ved trykke på «Logg ut»-knappen. På den måten sikrer du at neste person som benytter samme datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon ikke blir identifisert som deg og får muligheten til å misbruke ditt kundeforhold.

ID og betalingsløsningen leveres av Buypass. For mer informasjon, se www.buypass.no.

Hva du kan gjøre selv

 • Les avtalevilkårene du fikk sammen med spillerkortet.
 • Spillekortet, PIN-kode og passord er personlige, og må håndteres på en sikker måte, slik at de ikke kommer uvedkommende i hende.
 • Oppgi aldri PIN-kode til andre – selv ikke til bank, politi etc. Norsk Tipping vil aldri be deg oppgi PIN-kode eller passord på telefon eller e-post.
 • PIN-kode og passord bør læres utenat.
 • Har du mistet kortet ditt, eller har mistanke om at noen har fått tilgang til din spillerkonto, meld umiddelbart ifra til Kundeservice for å få sperret kontoen. Inntil du har meldt fra om at kortet er stjålet eller tapt, er du selv ansvarlig for tap ved bruk av kortet. Dette inkluderer tapping av innestående beløp på din spillerkonto, samt eventuelt tap påført tredjepart ved bruk av kortet og din elektroniske signatur.
 • Hos våre kommisjonærer kan du, ved å vise gyldig legitimasjon, få sperret den gamle PIN-koden og få opprettet en ny. Har du kortleser og PUK-koden kan du sette ny PIN-kode i nettminibanken (som du finner i menylinjen på www.buypass.no). Hvis du ikke har PUK-koden, kan denne også bestilles i nettminibanken. Du får koden tilsendt i posten i løpet av et par dager.
 • Avslutte ved å trykke på «Logg ut»-knappen øverst til høyre.

Norsk Tipping sikrer sine tjenester, men det er i tillegg viktig at du til enhver tid passer på at din datamaskin er tilstrekkelig sikret. Noen enkle tips:

 • Forsikre deg om at operativsystemet og programvare oppdateres automatisk, slik at eventuelle feil og sårbarheter utbedres.
 • Installer antivirusprogram for å sikre datamaskinen.
 • En datamaskin tilkoblet internett bør ha en brannmur. Dette følger med de fleste operativ-system, men du kan også bruke tredjepartsprogramvare. Hvis du har en brannmur, sjekk at denne er aktivert.