Ofte stilte spørsmål

Mikrogrense for innlogging med engangskode/SMS

Når du har valgt SMS (engangskode) som innloggingsmetode på web eller mobil har du begrensninger i forhold til beløpsgrenser. Denne grensen er ikke den samme som våre vanlige grenser, mer informasjon om disse grensene finner du her.

Innlogging med engangskode på SMS er en forenklet innlogging, du blir derfor pålagt noe lavere grense ved kjøp av spill. Denne grensen kaller vi "mikrogrense". Beløpsgrensen per spill transaksjon er 700 kr, og beløpsgrense per måned er 3000 kr. Det er også en beløpsgrense på 700 kr for å overføre penger fra betalingskort til spillerkonto når du er innlogget med engangskode/SMS. Merk at pengene du overfører til spillerkonto fra betalingskort ikke berører mikrogrensen din, mikrogrensen blir kun berørt ved kjøp av spill.

OBS! Hvis du er innlogget med kortleser, app eller passord gjelder vanlige grenser! Mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene finner du her.

 

Hvordan kan jeg sette/endre grenser?

Du kan endre grenser på nettsiden vår etter at du har logget deg inn (informasjons om påloggingsmetoder finner du her). Klikk på navnet ditt når du er logget inn, velg så "Mine opplysninger", litt lenger ned på siden står det Spillevett, klikk på "Spillegrenser". Du kan velge mellom å endre grenser på Liveoddsen, KongKasino, Bingoria og Flax, og Øvrige spill. Klikk på ønsket kategori - du kan endre grenser per dag, per uke og per måned. På Liveoddsen og KongKasino, Bingoria og Flax får du også endret Tidsgrensene dine. Klikk på Lagre etter at du har laget nye grenser, du vil få en bekreftelse, klikk på Bekreft. Du vil få en beskjed om tidspunktet for når de nye grensene dine trer i kraft, setter du grensene dine ned trer de i kraft med en gang, øker du grensene er det en karenstid:

Dagsgrensen gjelder fra kl. 06:00 etter 24 timer.

Ukesgrensen gjelder fra første mandag etter kl. 06:00

Månedsgrensen gjelder fra 1. dag i ny måned kl. 06:00

Hvorfor jobber Norsk Tipping med Spillevett?

Norsk Tippings rolle er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale eller samfunnsmessige problemer. En viktig del av Norsk Tippings samfunnsoppdrag er at selskapet skal forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Her kan du lese om hvordan vi arbeider med dette området.

Hva er Playscan?

Formålet med Playscan er å tilby en enkel mulighet for å ha kontroll på dine spillvaner. Det er bra og være bevisst sine egne spillvaner og spillatferd, for å kunne beholde spillingen sin på et sunt nivå. Skulle Playscan avdekke at spillingen utvikler seg i feil retning, og temperaturen blir for høy, vil du som spiller blir gjort oppmerksom på dette. Det kan være i form av en melding fra Playscan, tips og råd, oppdatert analyse, anbefaling om på revurdere grenser, hvordan endre spilleatferd osv.

Norsk Tipping har valgt å bruke verktøyet Playscan for at du som spiller skal få et tilbud om bedre beskyttelse, bedre oversikt på eget forbruk, og økt forståelse for din egen spilleatferd. Norsk Tipping garanterer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med kundeavtalen og personvernlovgivningen. Norsk Tipping er gitt tillatelse til å samle inn, behandle og lagre personopplysninger til dette formålet.

Forskjellen på Playscan og Hjelpelinjen er at Norsk Tipping og PlayScan ikke driver med behandling. Har du behov for mer hjelp les Spiller du for mye?

Er behandling av mine personopplysninger ivaretatt?

Generelt om behandling av personopplysninger - se kundeavtalens punkt 5

Norsk Tipping garanterer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse
med kundeavtalen og personvernlovgivningen. Norsk Tipping er gitt tillatelse til å samle inn,
behandle og lagre personopplysninger til dette formålet.

For behandling av personopplysninger i Playscan spesielt - se punkt 5.2.1
i kundeavtalen.

Hvor kan jeg se hvor mye av grensen jeg har brukt?

Dette kan du sjekke ved å logge inn på nettsiden vår, etter å ha logget inn klikker du på navnet ditt og "Mine opplysninger", litt lenger ned på siden står det Spillevett her velger du "Spillegrenser". Velg hvilken kategori du vil se nærmere på, du kan velge mellom Liveoddsen, KongKasino, Bingoria, Flax og Øvrige spill!

Dersom beløpet har minustegn foran seg, betyr det at du har vunnet mer enn du har brukt, og du kan spille både for grensen + beløpet med minusfortegn. Du kan også endre grensene dine på denne siden, mer info her.

Ditt forbruk