Spillevett

Pårørende

Er du bekymret for noen som spiller for mye pengespill? Det er gjerne de nærmeste som merker problemet først og som tar initiativ til å gjøre noe med det.

Hva kan du som pårørende gjøre

  • Søk råd

    Det er krevende å være pårørende til en person med spilleproblemer, men det finnes råd og hjelp å få. Les mer om de ulike hjelpetilbudene lenger ned på siden.

  • Hva kan Norsk Tipping gjøre?

    Dersom du er bekymret for noen du kjenner kan du ta kontakt med oss. Vi kan ikke gi ut opplysninger om enkeltkunder, men veilede og gi råd til deg som pårørende. Vi kan ta direkte kontakt med kunden det gjelder for en samtale.

  • Konkrete tiltak

    Bare spilleren selv kan gjøre endringer på sitt kundeforhold, som å sette lavere grenser eller stenge sin konto hos Norsk Tipping. Det er mulig for spilleren å gi pårørende fullmakt til å gjøre endringer.

Ønsker du en samtale med oss?

Er du bekymret for noen du kjenner? Ta gjerne kontakt med oss på epost for råd og veiledning. Vi kan ikke gi ut opplysninger om kunder, men vi følger opp henvendelsen og kan ta direkte kontakt med kunden det gjelder ved behov.

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg.

Hjelpetilbud

Det er krevende å være pårørende til en person med spilleproblemer, men det finnes gode råd og hjelp å få.

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er et hjelpetilbud for deg som har, eller lurer på om du er i ferd med å få, spilleproblemer. Du som er pårørende kan også ta kontakt for å få hjelp.

Din henvendelse til Hjelpelinjen er alltid anonym.

Logo Hjelpelinjen

 

 

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge er en bruker- og pårørendeorganisasjon for personer som selv har, eller er pårørende til noen med spilleproblemer.

Spillavhengighet Norge tilbyr samtalegrupper i de store byene og hjelp per telefon.

Spillavhengighet Norge

Fastlege

Det er viktig at du som pårørende finner måter å ta vare på deg selv på. Noen trenger også profesjonell hjelp for sin egen del. Fastlege, familievernkontor eller psykiatrisk sykepleier i kommunen kan være gode støttespillere.

Nav

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivning er et tilbud for deg som har økonomiske problemer. Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.