Bli kommisjonær eller lokalinnehaver


Her vil du få mer informasjon om hvem som kan bli kommisjonær eller lokalinnehaver, samt hva som kreves og hva det innebærer.

 

Hvem kan søke?

Ny kommisjonær

 • KBS (tradisjonell kiosk, bensinstasjoner)
 • Dagligvarebutikker

Lokalinnehaver – nyetablering Multix

 • KBS (tradisjonell kiosk, bensinstasjoner)
 • Spillesteder (f.eks. bowlinghaller)

Lokalinnehaver – nyetablering Belago
Spillesteder (steder med bingo-tillatelse)

Eierskifte
Samme vurderinger som ved nyetablering.
Unntak kan forekomme på steder hvor man ikke finner de ønskede arenaene, eller at det allerede er etablert en fast kundekrets hos kommisjonærer.

Hva kreves?

 • Firmaet må være registrert i Foretaksregisteret/Brønnøysundregisteret
 • Kunne stille økonomisk garanti/sikkerhet basert på forventet spillomsetning
 • Det må foreligge en gyldig bingotillatelse for lokalet samt at man må kunne dokumentere at omsetningskravet på 2 millioner (Hovedspill Bingo)er oppnådd
 • Søker må være i aktuell bransje/arena
 • Være tilstede der kundene ferdes
 • Norsk Tipping må kunne forvente økt nettoomsetning i området
 • Det kreves at det vises evne og vilje til å prioritere spill i henhold til NorskTippings forretningsmessige og etiske normer og verdier
 • Tilfredsstille krav til ryddig, god økonomi og forretningsførsel
 • Ved søknad om eierskifte, må innehaver ta kontakt med Norsk Tipping
 • Eierskifter vurderes etter samme kriterier som nyetableringer
 • Nye kommisjonærer må gjennomføre obligatorisk kurs hos Norsk Tipping på Hamar

Hva innebærer det?

 • Følge Norsk Tippings sikkerhetsinstruks
 • Kommisjonærer forplikter seg til å markedsføre og selge alle Norsk Tippings produkter i kommisjonærkanalen
 • Ivareta Norsk Tippings merkevare, følge opp kampanjer og bruke tilsendt materiell
 • Sørge for god og hensiktsmessig plassering av Norsk Tippings terminalløsning og spillinteriør
 • Følge opp samarbeidsavtaler som er inngått med utvalgte kjeder


 

Provisjon kommisjonær

 • Mottar provisjon fra Norsk Tipping på salg av spill
 • 7,5 % provisjon på salg av de fleste spill fra Norsk Tipping     
 • 6 % provisjon på salg av Joker og Pausetipping

 

Provisjon lokalinnehaver Multix og Belago

 • Mottar provisjon fra Norsk Tipping på salg av spill
 • Multix: 20 % provisjon av «cashboks»/netto-omsetning 
 • Belago: 35 % provisjon + 30 % til lag og foreninger

Bakgrunnsundersøkelser

Som en viktig samfunnsaktør er Norsk Tipping forpliktet til blant annet å avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene. I den forbindelse gjennomfører Norsk Tipping Integrity Due Diligence (IDD) – integritetsundersøkelser (bakgrunnsundersøkelser) av samarbeidspartnere (kommisjonærer, leverandører etc). IDD-prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss til å forstå hvem våre mulige samarbeidspartnere er, hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. Informasjonen blir hentet fra åpne kilder. I noen tilfeller kan IDD også omfatte behandling av personopplysninger. Personopplysninger som behandles for dette formålet kan være kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre integritetsundersøkelsene; slik som stilling, mulig politisk posisjon og politiske roller, personlige relasjoner, kontrakter, relevante medlemskap, referanser, rettslige krav og spørsmål knyttet til omdømme. Det rettslige grunnlaget er å ivareta Norsk Tippings berettigede interesser. 

Start søknadsprosess

Hvis søknaden blir godkjent, vil du motta kontraktsdokumenter. Disse må undertegnes og sendes Norsk Tipping innen oppgitt frist.

I kontrakten og Avtalen som undertegnes av begge partene fremgår de gjensidige forpliktelser mellom Norsk Tipping og kommisjonær