Moderne, innoverende og fremtidsrettet. 

Med disse tre ord kan vi beskrive følelsen av å jobbe i et av våre team i Norsk Tipping. En moderne arbeidsmetodikk gir våre medarbeidere gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig. Organisering i faste tverrfaglige team over en lengre periode, samt å kunne delta i oppdrag innenfor ulike deler av selskapets virksomhet, forsikrer at medarbeidere tilegner seg viktige tverrgående kompetanser nyttige for bedriften, teamet og individet selv. ​

For mer informasjon om våre ledige stillinger:

Tverrfaglige team

Vi i Norsk Tipping vet at samarbeid og et mangfoldig arbeidsmiljø fører til store fordeler for organisasjonen og for hele samfunnet. Det store potensialet som ligger i å jobbe sammen utnytter vi i faste tverrfaglige team.

Planlegging sammen

Mange tverrfaglige team krever at vi sikrer at vi jobber i samme retning mot felles mål.  

For å sikre at vi jobber i samme retning mot felles mål gjennomfører vi hver 10. uke en felles planlegging kalt Big Room Planning. 

Interne karrieremuligheter

Skal vi vinne kampen for de beste hodene må vi stille opp med gode velferds- og utviklingsordninger for våre medarbeidere!