Ekstra ansvarlighetstiltak ut juni måned

De ekstra ansvarlighetstiltakene Norsk Tipping innførte fra 1.desember er videreført ut juni. 

Norsk Tippings spillmonitor Playscan vil måle om utviklingen går i retning sunt eller usunt spillemønster i kundemassen. IllustrasjonsfotoIllustrasjon: Adobe Stock/Kjersti H. Skåret
Forfatterbilde Norsk TippingAnne MaritSlettenPublisert:30. november 2020Endret:18. januar 2023

Tiltakene ble i utgangspunktet iverksatt for å kjøle ned spillaktivitet i desember, som alltid har vært en måned der folk spiller mer enn de pleier. Bekymringen var at covid-19 tiltakene, som innebar mer isolasjon og alenetid for mange i høytiden, ville føre til mer spilling for dem som mest av alt burde bremse litt.

Alle tapsgrenser gjennomgås

Tiltakene ble evaluert i slutten av januar, og videreført ut mars for å høste flere erfaringer. Ved utgangen av mars ble det besluttet å forlenge dem ut juni. Det pågår nå en gjennomgang av alle tapsgrensene i selskapet, så når neste endring kommer vil den trolig bli permanent. 

En undersøkelse fra 2020 viser at spilleproblemer øker i befolkningen. Norsk Tipping jobber med langsiktige tiltak for å snu den utviklingen. 

–       Vi kommer til å bruke erfaringene fra de ekstraordinære tiltakene i beslutningsgrunnlaget for de langsiktige tiltakene, sier fagsjef for ansvarlig spill i Norsk Tipping, Bjørn Helge Hoffmann.

Dette er tiltakene

Det er godt kjent hva som øker risikoen ved å spille pengespill. Det er høyt forbruk og lange, intensive spilleøkter på spill med høy frekvens. Tiltakene vi innførte i desember har ulik innretning. Noen er direkte inngripende, og spesielt rettet mot risikospillere. Andre er av mer indirekte, forebyggende art for alle kunder, uavhengig av risikoprofil. 

  • Maksimal månedlig tapsgrense på onlinespillene KongKasino, eFlax, Bingoria og Yezz senkes med 25 prosent, til 7500kr.

  • Maksimal daglig tapsgrense på disse spillene senkes med 50 prosent, til 2000kr.

  • På disse spillene økes lengden på den obligatoriske spillpausen etter en times sammenhengende spill fra 90 sekunder til 15 minutter.

  • Nedjustering av maksinnsats for enkelte kasinospill der det er mulig.

  • Forhåndsvalgt innsats på kasinospillene settes så lavt som praktisk tilrådelig.

  • Merkelappen «Populært» på utvalgte nettkasinospill blir fjernet

Relaterte artikler