grasrotandelen

La ned over 100 000 dugnadstimer under pandemien

DNT Oslo og Omegn har over åtte tusen kilometer med merkede stier å opprettholde. Grasrotmidlene utgjør et kjærkomment tilskudd, sier seniorrådgiver Maren Ekeland Østerhus.

DUGNADSARBEID: Denne T-en er nok kjent for mange. Bak hver enkelt ligger timevis med frivillig arbeid.
Forfatterbilde Norsk TippingGunhildVike NeråsPublisert:25. august 2022Endret:3. januar 2023

Når det kommer til arbeidet som Den Norske Turistforening (DNT) gjør, tenker man kanskje først og fremst på turisthyttene eller på destinasjonene de muliggjør. Seniorrådgiver Maren Ekeland Østerhus syns derimot at stiene som leder fram til målet fortjener mer oppmerksomhet.

– Stiarbeidet vårt går kanskje litt under radaren i forhold til arbeidet med for eksempel turisthyttene, som også er litt lettere å måle bruken av. Samtidig er det helt klart stiarbeidet som gagner flest, sier hun. 

DNT Oslo og Omegn har over åtte tusen kilometer med merkede stier å opprettholde i mark og fjell, og legger ned store mengder arbeid for å holde en vidstrakt infrastruktur tilgjengelig for folk flest.

– Å gjøre stier lett tilgjengelige for alle er en viktig tilrettelegging. Gode stier gjør at folk finner frem, og senker terskelen for å bevege seg ute i naturen. De bidrar også til å kanalisere trafikken og reduserer slitasje på naturen utenfor stien.

Åtte tusen kilometer, hundre tusen dugnadstimer

DNT Oslo og Omegn har 4000 kilometer merkede sommerruter i fjellet, 2500 kilometer merkede stier i Marka, og 2000 kilometer merkede kvisteløyper i fjellet. Alt skal ryddes med jevne mellomrom og markeres godt med skilter og maling. Arbeidsmengden er stor–den frivillige innsatsen er heldigvis likeså.

– Grasrotmidlene fra Norsk Tipping er et kjærkomment tilskudd, men det er frivilligheten vi avhenger av. I 2021 hadde vi nesten 2500 arrangementer, og det ble lagt ned utrolige 121 019 dugnadstimer midt i en pandemi. Det er takket være våre frivillige at vi kan opprettholde den enorme infrastrukturen som ligger der tilgjengelig for allmennheten, roser Østerhus.

– I Oslomarka har vi over 200 stiryddere som jobber og står på for at oslofolk lettere skal komme seg ut og bruke naturen. En av disse er ildsjelen Nils Magnus Øverby. På DNTs YouTube-kanal kan du se han fortelle om hva som driver han og de frivillige som holder gode turstier åpne og farbare.

RYDDES OG MERKES: Dersom du for eksempel tar høstferien i tåka i Oslomarka, kan du sende DNT Oslo og Omegn en liten tanke. Det ligger flerfoldige timer med arbeid bak hver sti. (FOTO: Marius Dalseg Sætre, DNT)

2,2 millioner til turforeningene i 2021

At det er fornuft i å fordele gjennom Grasrotandelen er det liten tvil om, og stadig flere spillere får øynene opp for ordningen: Siden 2009 har antallet grasrotgivere til DNT Oslo og Omegn steget fra 74 til 483. I 2021 utgjorde midlene generert via Grasrotandelen 187 914 kroner i støtte til arbeidet i Marka og områdene rundt. Hittil i år er det generert rundt 113 000 kroner.

Sett under ett mottok DNTs lag og foreninger 2 275 486 kroner samlet i 2021. Organisasjonen har totalt 5290 givere fordelt på 104 lag og foreninger. Så lang i år har Grasrotandelen generert over 1,5 millioner kroner i tilskudd til organisasjonen.

– Felles verdier skaper gode prosjekter

Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang har alltid vært klar på at samarbeidet mellom DNT og Norsk Tipping har mye å si for foreningens arbeid. I et intervju tidligere i år var han tydelig som alltid:

– Støtten fra Norsk Tipping er vesentlig for å sikre vårt aller viktigste formål: Å legge til rette for enkel ferdsel i naturen og skape gode natur- og turopplevelser. Bidragene fra Norsk Tipping er viktig både for å utvikle frivilligheten og for at vi kan ta vare på hyttene og rutene våre.

Daværende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid trakk på sin side fram at samarbeidet gagner begge parter.

– Vårt felles verdigrunnlag gir et godt utgangspunkt for samarbeidet også fremover. Det er en glede å forlenge det.

Havnelid trakk fram både frivillighetsprosjektet og årlige fotokonkurranser som noe hun gledet seg til å se mer av.

Norsk Tipping har også forlenget samarbeidet med Hamar- og Hedemarken Turistforening (HHT), for å sikre viktigheten av å være tilstede i lokalmiljøet og bidra inn i det gode arbeidet som HHT gjør for Hamar og omegn.

Relaterte artikler