Norsk Tipping på Arendalsuka

Flere arrangementer valgte i år å sette pengespill på dagsorden.

Norsk Tippings administrerende direktør Åsne Havnelid inviterte for første gang til mottakerforum under Arendalsuka.Stian Seland, Norsk Tipping
TonjeSagstuen
Publisert:14. august 2019Endret:18. januar 2023

Mandag arrangerte Lottertilsynetsammen med Medietilsynet og IKT-Norge debatten «Hvordan stoppe ulovlig spillreklame i media?» Innleggene og debatten viste at selv om teknologien gir utfordringer så er også mulighetene store for å stoppe den ulovlige spillreklamen fra utlandet ved hjelp av nye reguleringer og virkemidler.

Mottakerforum

For første gang arrangerte Norsk Tipping et mottakerforum i Arendal, der et utvalg overskuddsmottakere ble invitert til å utfordre oss på hva de mener det er viktig at Norsk Tipping gjør i arbeidet fremover. For Norsk Tipping er det viktig med en tett dialog med mottakerne av overskuddet vårt, da vi vet at frivilligheten og andre mottakere bryr seg om hvor pengene de bruker kommer fra. Vi fikk både gode råd og utfordringer, og er veldig glad for at deltakerne på mottakerforumet var samstemte i at ansvarlighet må komme først i alt Norsk Tipping gjør.

Ny rapport

ExtraStiftelsen og Norges idrettsforbund lanserte en ny rapport som har undersøkt hvilke konsekvenser en lisensordning for pengespill vil ha for inntektene til frivilligheten. Rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics, konkluderer med at en lisensmodell medfører en økt risiko for problemspilling og reduserte bidrag til frivilligheten.Avhengig av hvilke forutsetninger man legger til grunn vil en lisensmodell kunne medføre et tap for frivilligheten på mellom 400 millioner og 1,3 milliarder kroner. Rapporten finner du her.

Frivillighetstreff

I tillegg har Norsk Tipping deltatt på flere arrangementer med andre temaer. Under lanseringen av Norsk ledelsesbarometer i regi av organisasjonen Lederne satt administrerende direktør Åsne Havnelid i en paneldiskusjon der ledelsestrender i Norge ble diskutert.

Onsdag kl. 19 på Clarion Hotel Tyholmen arrangerer Norsk Tipping sammen med Frivillighet Norge en mottakelse for frivilligheten. Vi gleder oss til å gi de frivillige organisasjonene et velfortjent avbrekk, og muligheten til å møte hverandre.

Relaterte artikler