selskapet

Ny forskning på tapsgrensen

Bare én av ti kunder som når tapsgrensen sin hos Norsk Tipping spiller videre på andre nettsteder. 

Professor Mark Griffiths ved britiske Nottingham Trent University forsker på effekten av Norsk Tippings ansvarlighetsverktøy.Anne Marit Sletten
Forfatterbilde Norsk TippingAnne MaritSlettenPublisert:1. oktober 2018Endret:18. januar 2023

 

2. oktober er det to år siden Norsk Tipping innførte Totalgrensen, en obligatorisk, universell tapsgrense på tvers av alle spill. Samtidig inngikk selskapet et treårig forskningssamarbeid med Nottingham Trent University (NTU), som skal bidra til å evaluere effekten av tiltaket.

I 2018 er flere rapporter fra NTU ferdige. Den første har målt kundenes holdninger til Totalgrensen, og hvilke valg de tar når grensen er nådd.

– Hovedfunnet er uten tvil at ni av ti kunder som når tapsgrensen sin oppgir at de ikke har spilt videre hos andre selskaper, sier professor og spillforsker Mark Griffiths ved NTU.

2350 respondenter

Utvalget i undersøkelsen var på ca. 2350 personer. Av disse hadde om lag 750 på ett eller annet tidspunkt nådd sin egendefinerte tapsgrense. Av disse oppga

  • 73 prosent at de unnlot å spille til tapsgrensen ble nullstilt

  • 10 prosent at de ikke hadde spilt i det hele tatt siden de nådde tapsgrensen

  • 10 prosent at de spilte hos andre selskaper.

  • 7  svarte vet ikke/husker ikke

Forbausende få

191 av spillerne som nådde maksgrensen hadde status som høyrisikospillere, eller «røde» spillere.

– Bare 16 prosent av de røde spillerne svarte at de spiller videre hos andre. Siler vi ut de virkelighøyintensive spillerne som tapte mer enn 15 000 kroner i måneden, er tallet 37 prosent. Det er forbausende få, jeg hadde forventet at andelen ville være 90 prosent eller mer blant disse, sier Griffiths.

Samtidig som han er positivt overrasket over tallene, understreker han at røde spillere som velger å spille videre på andre nettsteder er en gruppe som trolig trenger flere tiltak.

16 prosent av de røde spillerne hos Norsk Tipping tilsvarer cirka 2500 personer.

Anbefaler tiltaket

Andre funn i undersøkelsen er at 80 prosent av kundene er positive til tapsgrensen, selv om den ikke er valgfri. Hele 62 prosent av kundegruppen som spiller mest, og dermed vil være tilbøyelig til å ønske seg mest mulig fleksible grenser, er også positive. Samtidig opplever bare 25 prosent av de spurte at Totalgrensen er relevant for dem, og 90 prosent mener de har god nok oversikt og kontroll over forbruket sitt.

Basert på funnene i Norsk Tipping-undersøkelsen, anbefaler forskerne andre spillselskaper å vurdere universelle tapsgrenser som verktøy i sitt forebyggende og skadebegrensende arbeid.

Les hele undersøkelsen i International Journal of Mental Health and Addiction her.

Viktig å måle effekten

Nok en studie fra NTU vil bli publisert senere i år. Denne tar for seg hvilken effekt det har å sende kunder et elektronisk varsel når de passerer 80 prosent av tapsgrensen sin. I tillegg er flere studier bestilt.

– Vi er opptatt av å måle hva slags effekt vi faktisk oppnår med tiltakene våre. Dokumentasjon er viktig i seg selv, det er stor forskjell på å tro og å vite. Det er ingen vits i å ha tiltak som ikke virker, sier fagsjef for ansvarlig spill i Norsk Tipping, Bjørn Helge Hoffmann (bildet).

Ansvarlighetsarbeidet er høyt prioritert i Norsk Tipping, og forskningen er viktig for å drive utviklingen på dette fagområdet framover.

– Vi ligger foran i løypa på dette området, og kan ikke hente så mye andre steder. På denne måten kan vi bidra til at både vi selv og andre får ny kunnskap og innsikt. Vi ønsker å bidra til forskning på dette området generelt, sier Hoffmann.

 

Fakta om Totalgrensen:

  • Tapsgrense som gjelder på tvers av alle spill hos Norsk Tipping.

  • Obligatorisk for kunder som vil spille eFlax, Langodds, Liveodds, kasino- og bingospill, samt automatspillene Multix og Belago.

  • Kunden angir sin egen totalgrense, men maksbeløpet* er 20 000 kroner i måneden totalt.

  • Gjennomsnittet blant de 700 000 kundene som har satt totalgrense, er 4.600 kroner i måneden.

  • Ca. 60 000 kunder har latt maksimalgrensen stå som tapsgrense.

  • Ca. 20 000 spillere når maksgrensen sin hver måned.

*eFlax, Kasino, bingo (10 000/mnd),  Multix  (2700/mnd) og Belago (4000/mnd) har lavere delgrenser. Les mer om dette her: Spillegrenser

Relaterte artikler