Stilfull dåp av Norsk Tipping I og II

- Jeg døper deg «Norsk Tipping». Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst.

TVILLING-DÅP: To båter, to flasker og to gudmødre.
Forfatterbilde Norsk TippingRoarJødahlPublisert:25. juni 2019Endret:18. januar 2023

Med disse høytidelige ordene foretok Åsne Havnelid og Helene Olafsen den offisiell dåpen av Redningsselskapets to nye båter. Redningsselskapet fikk Norsk Tippings navn for å minne alle på sammenhengen mellom selskapets overskudd og beredskapen på havet.

 Får spillemidler

Båtene ble døpt i en høytidelig seremoni på Aker brygge fredag 21. juni. Redningsskapet innbød til fest, og brygga var full av tilhørere i anledning dåpen.

Redningsselskapets generalsekretær Rikke Lind takket hjertelig for bidraget fra Norsk Tippings kunder – i løpet av 10 år har RS fått ca. 1,5 milliard kroner fra spillemidlene. I 2018 gikk over 150 millioner kroner til Redningsselskapet, og spillemidlene sto dermed for en firedel av RS’ budsjett.

- Det er god dekning for å si at Norsk Tipping er med og sikrer beredskapen langs kysten, sa Lind.

Norsk Tippholds adm. dir. Åsne Havnelid takket for æren det er å få ikke mindre enn to redningsbåter oppkalt etter selskapet:

- At spillemidlene blant annet går til å sikre beredskapen på land og hav, er et faktum vi gjerne vil at så mange som mulig skal vite om. Alle som hører eller leser om disse nye båtene får en påminnelse om at det er en sterk forbindelse mellom Norsk Tipping og Redningsselskapets innsats og beredskap, sa Havnelid.

 Frivillig innsats

Åsne la også vekt på den fantastiske frivillige innsatsen som Redningsselskapets medlemmer legger ned for å sikre at alle kan ferdes tryggere på havet.

- Når vi som bor i Norge legger ut på tur i all slags vær, enten det er til fjells eller til havs, vet vi at det alltid står noen klare til å rykke ut hvis uhellet skulle være ute. Og det hele hviler på en betydelig frivillig innsats, der mennesker som vil bidra til andres trygghet og sikkerhet stiller opp, uten annen belønning enn følelsen av å bidra med noe meningsfylt for andre. Frivilligheten er limet i lokalsamfunn landet rundt, sa Åsne.

De to nye båtene er de første i sin klasse – små, lette og raske såkalte 8-metere, som kan ta det aller meste av oppdrag nær kysten. Norsk Tipping I og Norsk Tipping II skal i tjeneste i Levanger og Stavern.

Relaterte artikler