selskapet

"Vi kan få full likestilling i fotballen"

Det var ett av utsagnene som ble debattert under seminaret "Fotball er fotball - like muligheter for jenter og gutter" på Norway Cup.

Forfatterbilde Norsk TippingSilje ByeVangenPublisert:2. august 2018Endret:18. januar 2023

Norway Cup og Norsk Tipping inviterte også i år til seminar i forbindelse med fotballturneringen på Ekebergsletta. Som bærekraftpartnere jobber vi sammen for å bidra til FNs bærekraftsmål , da spesielt mål nummer 5 (likestilling mellom kjønnene) og 17 (samarbeid for å nå målene). 

- Bra at mange støtter likestilling

Seminaret ble arrangert på Kulturarenaen på Ekeberg mandag ettermiddag. Norsk Tipping-direktør Åsne Havnelid innledet det hele med å ønske velkommen sammen med Norway Cups generalsekretær Tony Isaksen.

Deretter var det meningen at likestillingsminister Linda Hofstad Helleland skulle holde et innlegg, men hun måtte melde forfall mandag morgen og ble erstattet av statssekretær Tom Erlend Skaug.

Han viste til en undersøkelse Kantar TNS gjennomførte på vegne av Norsk Tipping i forkant av seminaret. Undersøkelsen kartla folks holdninger til jenter og kvinner i fotballen og ga både positive og mindre positive svar for de som ønsker like muligheter i Norges største jente- og kvinneidrett.

- Det er kjempebra at det er så mange som mener at det skal være likestilling og like muligheter i fotballen generelt, men det er også noen betenkelige trekk ved undersøkelsen. Det at så mange av de som er mest opptatt av og interessert i fotball er de som er mest skeptiske til kvinnefotball av de spurte, mener jeg er en kjempeutfordring som vi er nødt til å ta tak i i fellesskap, sa Skaug. 

- Har noen utfordringer

Statssekretæren ble etterfulgt av øverste leder og ansvarlig for både bredde og topp i fotball-Norge, fotballpresident Terje Svendsen.

- Våre verdier, blant annet likeverd, gir klare føringer om at fotball skal være for alle og på like premisser. Men vi må innrømme at vi har noen utfordringer og vi er på ingen måte i mål, selv om vi på enkelte områder har kommet langt, sa Svendsen.

Ett av målene med seminaret var å sette fokus på viktigheten av kvinnelige trenere i fotballen. Svendsens innlegg ble derfor etterfulgt av programleder Anne Sturød, med utgangspunkt i tall fra spørreundersøkelsen, intervjuet grasrottrener og jenteansvarlig Kine Lunde fra Nore Neset IL i Os utenfor Bergen, og grasrottrener, OL-, serie- og cup-mester, og toppspillerutvikler i Kolbotn IL, Solveig Gulbrandsen. 

Fotball vs skolekorps

Ifølge undersøkelsen fra Kantar TNS mener drøyt halvparten av de spurte at kvinner er like gode fotballtrenere som menn.

- Tatt i betraktning at kvinnefotball er en relativt ung idrett, vil jeg si at det er gode tall, mente Gulbrandsen.

Undersøkelsen viste også at det er 65 prosent av befolkningen som er helt enige i at jenter skal ha like bra utstyr og fasiliteter som gutter.

- Det er jo en overvekt av positive svar. Men hadde det sett annerledes ut hvis man i stedet hadde brukt utsagnet «I dette skolekorpset skal gutter og jenter ha like gode instrumenter», spurte Sturød.

- Ja, da hadde det vært ganske merkelig å ikke gjøre det likt. Her er det et spørsmål om holdninger og om å unne begge kjønn like gode muligheter og da er det et ganske skuffende resultat. Jeg trodde vi hadde kommet lenger der, sa Gulbrandsen.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt med Åsne, statssekretæren, fotballpresidenten, VIF-keeper Guro Pettersen, stortingsrepresentant Zaineb al-Samarai og leder for Toppfotball kvinner (tidligere Serieforeningen for kvinnefotball), Hege Jørgensen.

- Det er mulig å oppnå full likestilling

Anne Sturød innledet debatten ved å referere til et av resultatene fra spørreundersøkelsen som viste at kun 27 prosent av de spurte mente det var mulig å oppnå full likestilling i fotballen.

- Jeg tenker at det er altfor lavt, jeg tenker at det skal være mulig å oppnå 100 prosent likestilling i fotballen. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være det, mente Guro Pettersen.

Hun ble etterfulgt av Havnelid:

- Dette må vi snu. Vi lever i 2018, og da må det være like muligheter for jenter og gutter.

 

Ønsker du å se hele seminaret og paneldebatten kan du gå inn her 

Holdningsundersøkelse om jenter og kvinner i fotballen

Relaterte artikler