Grasrotmottaker

 
Org.nr: undefined

Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere for undefined og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.