Om Grasrotandelen

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats.Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går sju kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Under registreringen i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) må dere som ønsker det hake av for «Skal enheten delta i Grasrotandelen»? og velge Ja. Grasrotmottakeren behøver ikke være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet. Det er Frivillighetsregisteret som sjekker om enheten oppfyller de vilkår og krav som er satt for å være en del av ordningen. Hvis enheten blir godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret, vil dere bli gjort tilgjengelig i Norsk Tipping sine systemer, og spillerne kan da velge dere som grasrotmottaker. 

Mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret.

Regelverket for Grasrotandelen fastsettes av Kulturdepartementet

Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen beregnes grasrotandelen ut fra Norsk Tippings nettoinntekt for disse spillene. Det vil si at spillerens innsats etter fratrekk av Norsk Tippings gjennomsnittlige budsjetterte premieandel for det aktuelle spillet er grunnlaget for beregningen. Det betyr at det ikke har noe å si for din grasrotmottaker hvorvidt du vinner eller ei. På dette nettogrunnlaget beregnes 14 prosent grasrotandel. Dette beregnes hver dag og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Eksempel: Ved innsats kr 1000 på et spill der Norsk Tipping har budsjettert med en premieutbetaling på i gjennomsnitt f.eks. 80 prosent (Norsk Tipping sitter igjen med 20%), beregnes grasrotandelen som 14 prosent av 200 kroner (1000 minus 80 prosent) = 28 kroner. 

Spillene fysiske Flax-lodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene. 

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.