En ny og bedre utdanning

Trenerkarrieren starter her

Hva er en Grasrottrener?

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norsk Tipping. Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere.

Skiforbundet «utlyser» ca 40 kurs i året. Det blir en geografisk fordeling av kursene. Det er mulig at flere klubber går sammen om å gjennomføre kurs. Kursene kan gjennomføres på både langrenn- og rulleski.

En utdannet Grasrottrener har fått trenerkompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge.

Målgruppen er trenere, eller kommende trenere i barne- og ungdomsfotballen. Det kan være foreldre med yngre barn, elever i videregående skole eller topputøvere på både dame- og herresiden. Krav for å søke er at klubben klarer å samle flere enn 8 deltagere. Det er ønskelig at klubbene inviterer barnehager, SFO, foreldre og sine barnetrenere til å delta på kurset.

Målsettingen er å heve kompetansen til treneren, først og fremst på trenings- og konkurransearenaen.

Kurset tar makisalt 16 timer å gjennomføre, der ca. 10 timer er lagt opp som e-læring og 6 timer er praktisk jobbing.
Det er en fordel å gjennomgå e-læringen før den praktiske gjennomføringen. Den praktiske gjennomføringen er lagt opp med en kurslærer som gjennomgår de viktigste prinsippene for planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag, eller over 2 kvelder.

Norsk Tipping dekker inntil kroner 5000,- til kurslærer (reise og timer) , samt en utstyrspakke verdi kroner 3000,- og vester til trenerne.

Klubber som ønsker å gjennomføre Grasrottrenerekurs må sende søknad til Norges Skiforbund ved Brit Baldishol – brit@skiforbundet.no.

Kurset krever ingen forkunnskap.

Dette er nytt

NFF intensiverer utdanningen av veiledere for NFF Grasrottreneren, og flere veiledere vil bli utdannet i takt med behovet. Veilederutdanningen er i tillegg blitt mer omfattende.

Det tilbys nye og bedre utdanningsmoduler som kan gjennomføres blant annet via e-læring i stedet for på samlinger. Dette gjør utdanningen lettere tilgjengelig for flere.

Det er tilbys tre ulike utdanningsløp, tilpasset henholdsvis barne- og ungdomstrenere i klubbene, elever i videregående skole og toppspillere på dame- og herresiden i Norge.

Alle skoleringsplaner og videobibliotek vil bli gjort åpent tilgjengelig for alle på www.treningsøkta.no, uten innlogging.

Utdanningsavgiften vil bli holdt på lavest mulig nivå.

E-læring gir plass til flere

E-læring og digitalt kursmateriell er viktige virkemidler til en enda mer effektiv utdanning.

Med E-læring kan deltakerne gjennomgå det teoretiske kursinnholdet når og hvor de vil. Det blir plass til flere deltakere på hvert kurs, og det blir færre teoretiske samlinger. Dette reduserer i sin tur utgiftene til utdanningen.  

Alt kursmateriell blir konvertert til elektroniske bøker og hefter. Dette reduserer også utgiftene til undervisningsmateriell.

Deltakerne kan gjennomføre forkurs, hjemmeoppgaver, tester og eksamener digitalt.

Deltakerne kan kommunisere med kursveileder, grupper og andre enkeltdeltakere digitalt.

NFF Grasrottreneren blir tilrettelagt for alle spillere på A-landslaget, Tippeligaen, OBOS-ligaen og spillere i Toppserien for kvinner som også er tilknyttet A-landslaget.


Nyheter