En ny og bedre utdanning

Trenerkarrieren starter her

Hva er en Grasrottrener?

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norsk Tipping. Det erstatter den gamle C-lisensen, og blir dermed første grunnstein i en fornyet og oppdatert trenerutdanning.

En utdannet Grasrottrener har fått trenerkompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge.

Målgruppen er trenere, eller kommende trenere i barne- og ungdomsfotballen. Det kan være foreldre med yngre barn, elever i videregående skole eller toppspillere på både dame- og herresiden i norsk fotball.

Målsettingen er å heve kompetansen til treneren, først og fremst på trenings- og kamparenaen.

Dette er nytt

NFF intensiverer utdanningen av veiledere for NFF Grasrottreneren, og flere veiledere vil bli utdannet i takt med behovet. Veilederutdanningen er i tillegg blitt mer omfattende.

Det tilbys nye og bedre utdanningsmoduler som kan gjennomføres blant annet via e-læring i stedet for på samlinger. Dette gjør utdanningen lettere tilgjengelig for flere.

Det er tilbys tre ulike utdanningsløp, tilpasset henholdsvis barne- og ungdomstrenere i klubbene, elever i videregående skole og toppspillere på dame- og herresiden i Norge.

Alle skoleringsplaner og videobibliotek vil bli gjort åpent tilgjengelig for alle på www.treningsøkta.no, uten innlogging.

Utdanningsavgiften vil bli holdt på lavest mulig nivå.

E-læring gir plass til flere

E-læring og digitalt kursmateriell er viktige virkemidler til en enda mer effektiv utdanning.

Med E-læring kan deltakerne gjennomgå det teoretiske kursinnholdet når og hvor de vil. Det blir plass til flere deltakere på hvert kurs, og det blir færre teoretiske samlinger. Dette reduserer i sin tur utgiftene til utdanningen.  

Alt kursmateriell blir konvertert til elektroniske bøker og hefter. Dette reduserer også utgiftene til undervisningsmateriell.

Deltakerne kan gjennomføre forkurs, hjemmeoppgaver, tester og eksamener digitalt.

Deltakerne kan kommunisere med kursveileder, grupper og andre enkeltdeltakere digitalt.

NFF Grasrottreneren blir tilrettelagt for alle spillere på A-landslaget, Tippeligaen, OBOS-ligaen og spillere i Toppserien for kvinner som også er tilknyttet A-landslaget.


Nyheter