Hva er kravene?

 

  • Firmaet må være registrert i Foretaksregisteret/Brønnøysundregisteret
  • Kunne stille økonomisk garanti/sikkerhet basert på forventet spillomsetning
  •  Søker må være i aktuell bransje/arena
  •  Være tilstede der kundene ferdes
  •  Norsk Tipping må kunne forvente økt nettoomsetning i området 
  •  Det kreves at det vises evne og vilje til å prioritere spill i henhold til NorskTippings forretningsmessige og etiske normer og verdier.
  •  Tilfredsstille krav til ryddig og god økonomi
  •  Ved søknad om eierskifte, må innehaver ta kontakt med Norsk Tipping.
  •  Eierskifter vurderes etter samme kriterier som nyetableringer
  •  Nye kommisjonærer må gjennomføre obligatorisk kurs hos Norsk Tipping på Hamar.


Send inn søknad

Chat med oss eller ring vår kundeservice