Provisjon

Provisjon kommisjonær

  •  Mottar provisjon fra Norsk Tipping på salg av spill
  •  7,5% provisjon på salg av de fleste spill fra Norsk Tipping     
  •  6% provisjon på salg av Joker og Pausetipping
     

Provisjon lokalinnehaver Multix og Belago

  •  Mottar provisjon fra Norsk Tipping på salg av spill
  •  Multix: 20% provisjon av «cashboks»/netto omsetning
  •  Belago: 35% provisjon + 25% til lag og foreninger


Gå til søknadsidene

Chat med oss eller ring vår kundeservice