Vi skal skifte eier, hvordan går vi frem?

En søknad om eierskifte er å anse som ny søknad om verv og vil bli vurdert i konkurranse med eventuelt andre kandidater i det aktuelle området -
jf. kommisjonærkontraktens §6(4).

Chat med oss eller ring vår kundeservice