Grasrotmottaker

Hvordan bli grasrotmottaker?

For å kunne motta midler fra Grasrotandelen må ditt lag eller foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret, og bli godkjent som grasrotmottaker. For mer informasjon om registrering les her: Frivillighetsregisteret

Når er det utbetaling av Grasrotmidler?

Utbetaling av grasrotmidler skjer 3 ganger per år, henholdsvis 1. januar, 1. mai og 1. september. For å få utbetalt grasrotmidler, må mottakeren ha opptjent minimum kr. 300. Dersom andelen er lavere avventes utbetaling til neste utbetalingsdato, forutsatt at andelen da er minimum kr. 300.

Kan vi bruke opptjente grasrotmidler til hva vi vil?

Forskrift om grasrotandel, utstedt av Kultur- og Kirkedepartementet, legger føringer for bruk av grasrotmidlene. Se §5 Bruk av Grasrotandelen. Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no.

Vår forening har nytt kontonummer, hvordan endrer vi dette?

Melding sendes inn elektronisk via www.altinn.no:

• Logg inn på www.altinn.no

• velg skjemaet Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) under ”Skjema og tjenester”

• gå til skjemautfylling ved å klikke på lenken Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding)

• tast inn organisasjonsnummeret

• på spørsmål om hva skal endres, velger du Grasrotandelen/kontonummer

 

Hvis dere ikke kan benytte dere av elektronisk registrering, kan dere laste ned papirblankett og sende inn per post, se: https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/skjemakatalog/tillegg-for-registrering-i-frivillighetsregisteret/

Av sikkerhetsmessige årsaker, er det ikke mulig å endre bankkontonummer per telefon eller epost.

Ved spørsmål rundt dette kan dere kontakt Frivillighetsregisteret på telefon 75 00 75 00.