Endre kontonummer for utbetaling av grasrotandelen.

Melding sendes inn elektronisk via www.altinn.no:

NB! Kontonummeret må være tilknyttet deres organisasjonsnummer i banken.

Elektronisk innsendelse:

Gå til skjema som heter "Registrer nye og endre eksisterende virksomheter – Samordnet registermelding"

For å komme til dette skjemaet fra startsiden i Altinn velg:

 • alle skjema
 • Starte, endre, avvikle...
 • Endre virksomhet
 • Registrer nye og endre eksisterende virksomheter – Samordnet registermelding  
 • Her er lenke som går direkte til skjemaet:  https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding/

  Velg så:

 • Start tjeneste
 • Du blir nå bedt om å logge inn
 • Kryss av for at du vil Endre eller legge til nye opplysninger
 • Trykk Neste
 • Fyll ut organisasjonsnummeret og trykk Hent
 • Du ser nå hvilken virksomhet du melder nye opplysninger på. Er det korrekt virksomhet trykker du Neste (dersom det er feil virksomhet, må du gå tilbake og tast riktig org.nr.)
 • Velg Registrer nye opplysninger under overskriften som heter Opplysninger i Frivillighetsregisteret.
 • Trykk Neste
 • Velg kontonummer under overskriften "Hva vil du endre?"
 • Skriv inn kontonummeret til virksomheten
 • Trykk Neste
 • Skriv inn epost/mobilnummer til deg som sender inn meldingen
 • Trykk på Hent opplysninger om hvem som kan signere, og velg hvem som skal signere meldingen (det holder med 1 person – denne må ha en rolle i virksomheten).
 • Trykk Neste
 • Velg Kontroller melding og vedlegg (Får du feilmelding – rett opp og kontroller på nytt)
 • Fyll ut epost eller mobil til den som skal signere og trykk på Send til signering i Altinn


Den/de som du har krysset av for skal signere meldingen, vil nå få melding om at de må logge seg inn i Altinn for å signere meldingen. De finner signeringsoppgaven i innboksen sin i Altinn.

Meldingen blir sendt til BR (Frivillighetsregisteret) når den er signert. (Signering skjer ved at man går inn på signeringsoppgaven i Altinn (den som heter "til signering"), Gå til signering og klikk på "signer og send inn".

 

Papirskjema:

Har du ikke mulighet til å melde endringen elektronisk må du skrive ut papirskjema og sende inn per post. Her kan du benytte skjemaet som heter: BR-1031B "Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret", som kan lastes ned herfra: https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/vare-skjema/tillegg-for-registrering-i-frivillighetsregisteret/
 

Ved spørsmål rundt dette kan dere kontakt Frivillighetsregisteret på telefon 75 00 75 00.

→ Gå til Altinn

→ Gå til Grasrotandelen

Chat med oss eller ring vår kundeservice