Kan vi bruke opptjente grasrotmidler til hva vi vil?

Forskrift om grasrotandel, utstedt av Kultur- og Kirkedepartementet, legger føringer for bruk av grasrotmidlene.

Se §5 Bruk av Grasrotandelen. Forskrift for Grasrotandelen er tilgjengelig på lovdata.no.

→ Gå til forskrift om Grasrotandelen

→ Gå til Grasrotandelen

Chat med oss eller ring vår kundeservice