Redusert grense for innskudd til spillerkonto fra 1. november 2023

Den 1. november 2023 ble maksgrensen for månedlig innskudd via kommisjonær redusert. Denne er nå lik din månedlige tapsgrense for Multix og Belago.

Maksimal tapsgrense per spill:

 • For Multix er maksimal tapsgrense 2 700 kr per måned.
 • For Belago er maksimal tapsgrense 4 400 kr per måned.
 • Samlet utgjør dette en maksimal tapsgrense på 7 100 kr per måned.
 • (Tapsgrensene reguleres av § 26 i pengespillforskriften.)

Innskuddsgrensen gjelder uavhengig om innskuddet er gjort kontakt eller med bankkort.

De fleste kunder kommer ikke til å merke noe til denne endringen.

Hvorfor har innskuddsgrensen blitt redusert?

Grunnen til at tiltaket ble innført, er at vi over tid har sett at det gjøres enkelte store kontantinnskudd til spillerkontoer. Siden kontanter er et lovlig betalingsmiddel skal Norsk Tipping legge til rette for de som ønsker å betale på denne måten – vi er derimot også forpliktet til å følge hvitvaskingsloven.

Bruk av kontanter en av de største risikoene samfunnet har når det kommer til hvitvasking av «svarte penger». (Vi omtaler gjerne kontanter som er unndratt fra beskatning, eller kommer fra straffbare handlinger som svarte penger.) Ordningen med kontantinnskudd til spillerkonto kan være utsatt for misbruk hvis noen setter inn:

 • kontanter som stammer fra betaling for svart arbeid 
 • kontanter som stammer fra kriminelle handlinger som tyveri eller ran 

Slike penger kan settes inn på spillekonto som store enkeltbeløp, eller som hyppige innskudd av småbeløp. Deretter kan pengene føres til egen bankkonto, og dermed være hvitvasket.

Slik fungerer den nye kontantgrensen

Fra 1. november 2023 gjelder følgende:

 • En øvre begrensning på maks 7 100 kr i innskudd til spillerkonto via kommisjonær per måned. 
 • Grensen teller fra den 1. i hver måned.
 • Begrensningen følger den enkelte spiller, og kan ikke overstiges ved å gå til en annen kommisjonær. 
 • Du må selv følge med på hvor mye kontanter du har satt inn. Eventuelt kan du be om en kontoutskrift fra kommisjonæren. 
 • Begrensningen gjelder både kontantinnskudd og overføring fra bankkort. 
 • Premier på fysiske Flax-lodd som settes inn på spillerkonto gjelder også som kontaktinnskudd.

Chat med oss eller ring vår kundeservice