Redusert grense for innskudd til spillerkonto

Redusert grense for innskudd fra 1. november 2023

Fra og med 1.november 2023 vil maksimalt innskudd for kunde per måned via kommisjonær begrenses, og settes lik maksimal tapsgrense for Multix og Belago per måned. Totalt kr 7.100, - (hhv kr 2.700, - og kr. 4.400, -) per måned. Innskuddsgrensen gjelder uavhengig om innskuddet er gjort kontant eller med bankkort.   

En gjennomsnittlig Norsk Tipping-kunde som setter inn penger nå og da for å spille Lotto eller levere tippekupong, kommer ikke til å merke noe til denne endringen.  

Grunnen til at tiltaket blir innført, er at vi over tid har sett at det gjøres enkelte store kontantinnskudd til spillekontoer. Og siden kontanter er et lovlig betalingsmiddel, skal Norsk Tipping legge til rette for dem som ønsker å betale på den måten. Men, vi er også forpliktet til å følge hvitvaskingsloven.   

Svarte penger blir hvite  

Bruk av kontanter en av de største risikoene samfunnet har når det kommer til hvitvasking av svarte penger. Ordningen med kontantinnskudd til spillekonto kan være utsatt for misbruk hvis noen setter inn  

  • kontanter som stammer fra betaling for svart arbeid 
  • kontanter som stammer fra kriminelle handlinger som tyveri eller ran 

Slike penger kan settes inn på spillekonto som store enkeltbeløp, eller hyppige innskudd av småbeløp. Deretter kan pengene føres til egen bankkonto, og dermed være hvitvasket.  

Vi omtaler gjerne kontanter som er unndratt fra beskatning, eller kommer fra straffbare handlinger som svarte penger. 

Slik fungerer den nye kontantgrensen 

Fra 01. november 2023 gjelder altså følgende: 

  • En øvre begrensning på maks 7.100 kr i innskudd til spillekontoen via kommisjonær per måned 
  • Dette telles fra den 1. i hver måned 
  • Begrensningen følger den enkelte spiller, og kan ikke overstiges ved å gå til en annen kommisjonær.  
  • Kundene må selv følge med på hvor mye kontanter de har satt inn. Eventuelt be om en kontoutskrift fra sin kommisjonær. 
  • Begrensningen gjelder både kontantinnskudd og overføring fra bankkort.  
  • For kunder som har vunnet på fysiske Flax-lodd og ber kommisjonær sette premien inn på spillekonto, vil dette gjelde som et kontantinnskudd.  

Chat med oss eller ring vår kundeservice