Abonnement på Joker

Du kan abonnere på Joker uten å spille Lotto eller Vikinglotto.

Ved tegning av nye Joker-abonnement tar vi utgangspunkt i spillernummeret på det siste fysiske spillerkortet du har fått av oss. Har du kun digitalt spillerkort, tar vi utgangspunkt i det digitale spillernummeret. Dine Joker-tall er alltid de fem bakerste tallene i ditt spillernummer.

Har du allerede abonnement på Lotto eller Vikinglotto med Joker inkludert, løper det som vanlig med det spillernummeret som ble valgt ved inngåelse av abonnement. Dette gjelder også ved fornyelse av tidligere opprettede abonnement på Joker.

Chat med oss eller ring vår kundeservice