Hvordan endre spill i abonnementet mitt?

For å endre abonnementet ditt, går du til "Profil" - "Abonnement". 

Her har du mulighet til å legge til, endre eller slette spill.

Hvordan legge til spill:
For å legge til spill i ditt abonnement velger du "Profil" - "Abonnement" og følger instruksene. Abonnementet vil deretter oppdateres med nye spill og ny pris. 

Hvordan endre ett spill:
Om du ønsker å endre ett av dine eksisterende spill i abonnementet, må du slette spillet og opprette et nytt spill med dine ønskede endringer.
Abonnementet vil deretter oppdateres med ditt nye spill og ny pris.
Vi jobber med en bedre løsning for endring av abonnement i fremtiden.

Hvordan slette spill:
For å slette et spill i abonnementet ditt, velger du "Profil" - "Abonnement" og trykker på spillet du ønsker å slette. Trykk deretter på slett og bekreft med Ja, slett. 
Spillet er nå fjernet og abonnementet vil oppdateres med ny pris.

For å slette flere spill i abonnementet trykker du på rediger. Velg spill som du ønsker å slette eller trykk på velg alle for å velge alle spillene. Trykk deretter på slett og bekreft med Ja, slett. Spillene er nå fjernet og abonnementet vil oppdateres med ny pris. Markerer du alle spillene vil hele abonnementet avsluttes. Velg i så fall Avslutt abonnement og bekreft med Ja, avslutt. Leverte spill finner du under Mine spill.

Chat med oss eller ring vår kundeservice