Vilkår for abonnement

Abonnement er et løpende avtaleforhold mellom deg som kunde og Norsk Tipping. Ved tegning av abonnement godkjenner du at Norsk Tipping og ID- og betalingsleverandør Buypass ukentlig trekker penger fra ditt registrerte betalingskort, og leverer ditt spill for deg. Du må ha dekning på din bankkonto for at vi kan foreta trekk for spill. Hvis du ikke har dekning eller hvis en annen feilsituasjon inntreffer, så vil vi gi deg beskjed per SMS om at trekket ikke gikk som planlagt.

Abonnementet har ingen bindingstid, og kan avsluttes når du selv ønsker det. Dersom abonnementet ikke er fornyet eller administrert på andre måter i løpet av en periode på seks måneder, så vil abonnementet bli avsluttet. Norsk Tipping vil sende deg en påminnelse om fornyelse per SMS når abonnementet nærmer seg utløpsdato. Ditt abonnement administrerer du på «Profil».

Avsnitt fra Norsk Tippings spilleregler, 1.4.3 Abonnement:

Med abonnement menes et løpende avtaleforhold mellom kunden og Norsk Tipping om deltakelse i spill.

Norsk Tipping bestemmer hvordan kundene kan tegne abonnement, og for hvilke spill abonnement er tilgjengelig.

Betalingen av abonnement blir trukket fra kundens registrerte banktjeneste i forkant av spilleomgangen(e) til de(t) spill som kunden har bestemt. Det første kjøpet forhåndsbetales, dvs. at pengene trekkes med en gang. Deretter skjer automatisk trekk hver uke. Dersom en betalingstransaksjon blir avvist, grunnet manglende dekning på den registrerte banktjenesten eller andre forhold, vil spillet bli avvist for deltakelse i gjeldende trekning/eller i gjeldende trekkperiode inntil nytt trekk gjennomføres.

Abonnementet løper til kunden selv velger å si opp sitt abonnement. Kunden må fornye sitt abonnement hver 6. måned. Ved inngåelse av abonnementet skal kunden få opplyst kostnaden for halvårlig abonnement.

Oppsigelse av abonnement kan skje i alle de kanaler som Norsk Tipping tilbyr abonnement eller ved å kontakte Norsk Tippings kundeservice. Ved oppsigelse av abonnementet opphører abonnementet ved utløpet av den periode som kunden har betalt for.

Norsk Tipping kan gjennomføre ekstra trekninger for kunder med abonnement, disse vil bli beskrevet i særskilte bestemmelser for abonnement.

Chat med oss eller ring vår kundeservice