Hvordan endre spill i mitt abonnement?

For å endre ditt abonnement går du til Mitt abonnement

Her har du mulighet til å legge til, endre eller slette spill i ditt abonnement.

Hvordan legge til spill:
For å legge til spill i ditt abonnement velger du Legg til spill under mitt abonnement og følger instruksene. Abonnementet vil deretter oppdateres med ditt nye spill og ny pris. 

Hvordan endre ett spill i ditt abonnement:
Om du ønsker å endre ett av dine eksisterende spill i abonnementet, må du slette spillet og opprette et nytt spill med dine ønskede endringer.
Abonnementet vil deretter oppdateres med ditt nye spill og ny pris.
Vi jobber med en bedre løsning for endring av abonnement i fremtiden.

Hvordan slette spill i ditt abonnement:
For å slette et spill i ditt abonnement trykker du på spillet du ønsker å slette. Trykk deretter på slett og bekreft med Ja, slett. 
Spillet er nå fjernet og ditt abonnement vil oppdateres med ny pris.

For å slette flere spill i ditt abonnement trykker du på rediger. Velg spill som du ønsker å slette eller trykk på velg alle for å velge alle spillene. Trykk deretter på slett og bekreft med Ja, slett. Spillene er nå fjernet og ditt abonnement vil oppdateres med ny pris. Markerer du alle spillene vil hele ditt abonnement avsluttes. Velg i så fall Avslutt abonnement og bekreft med Ja, avslutt. Allerede leverte spill finner du under Mine spill.

Chat med oss eller ring vår kundeservice