Hvordan sende inn klage/protest

Dersom du mener at det er feil knyttet til levert spill, eller du ikke har fått utbetalt premien du mener å ha krav på, kan du fremme en klagesak.

Klagen må fremsettes så snart som mulig og senest innen 3 måneder. Særskilte regler for fysisk Flax er beskrevet i pkt. 4.2.3.44.2.3.6 og 4.2.3.7. For spillene e-Flax, Yezz!, Bingoria, Multix, Belago og KongKasino må klagen være sendt til Norsk Tipping senest 1 uke etter hendelsen.

Klage fremmes ved henvendelse til Norsk Tipping, klageskjemaet finner du vedlagt. Norsk Tipping har plikt til å undersøke forholdet, behandle klagen og gi deg svar innen rimelig tid.

Klagen kan avvises dersom det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger for å kunne behandle klagen, eller dersom den ikke er innkommet til Norsk Tipping innen angitt frist.

Norsk Tipping skal innen 3 måneder informere om resultatet av klagebehandlingen.

Klagen kan sendes per post til: Norsk Tipping, postboks 4414, 2325 Hamar. Eller på e-post til Kundeservice@norsk-tipping.no.

Husk å legge ved spillkvittering dersom du har det tilgjengelig.

Norsk Tipping klageskjema

Chat med oss eller ring vår kundeservice