Chat med oss eller ring vår kundeservice

Hvordan sende inn klage/protest

Dersom du mener at det er feil knyttet til levert spill, eller du ikke har fått utbetalt premien du mener å ha krav på, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundeservice først. Kundeservice kan bistå deg med å forstå situasjonen, løse problemer og gi deg nødvendig veiledning. Det kan hende at mange spørsmål kan besvares raskt og enkelt uten behov for en offisiell klage. 

Dersom du likevel føler behov for å fremme en klage, må denne fremsettes så snart som mulig og senest innen 3 måneder. Særskilte regler for fysisk Flax er beskrevet i pkt. 4.2.3.4,  4.2.3.6  og 4.2.3.7. For spillene e-Flax, Yezz!, Bingoria, Multix, Belago og KongKasino må klagen være sendt til Norsk Tipping senest 1 uke etter hendelsen. 

Klage fremmes ved henvendelse til Norsk Tipping, klageskjemaet finner du vedlagt. Norsk Tipping har plikt til å undersøke forholdet, behandle klagen og gi deg svar innen rimelig tid. 

Klagen kan avvises dersom det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger for å kunne behandle klagen, eller dersom den ikke er innkommet til Norsk Tipping innen angitt frist. 

Norsk Tipping skal innen 3 måneder informere om resultatet av klagebehandlingen. 

Dersom du etter dialog med Kundeservice mener at det er grunnlag for å fremme en klage kan denne sendes per post til: Norsk Tipping, postboks 4414, 2325 Hamar. Eller på e-post oppgitt i klageskjema.

Husk å legge ved spillkvittering dersom du har det tilgjengelig. 

Norsk Tipping klageskjema