Endre adresse

Har du endret adressen din i Folkeregisteret oppdateres det også automatisk på ditt kundeforhold hos oss. Dette tar normalt ca 1 uke, men kan ta opptil 3 uker fra du melder inn adresseendring. Vi ser etter nye oppdateringer automatisk hver dag. 

Du har ikke anledning til å endre adressen selv.

Gå til Mine Opplysninger

Gå til folkeregistreret

Chat med oss eller ring vår kundeservice