SMS med spørsmål om jeg er PEP (politisk eksponert person)

Norsk Tipping er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, på lik linje med banker og finansinstitusjoner i Norge. Hvitvaskingsregelverket stiller krav om at Norsk Tipping skal ha forsterkede kontrolltiltak med politisk eksponerte personer. Formålet med kravet er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir hvitvasket gjennom våre tjenester.

Et av kravene i hvitvaskingsregelverket er å spørre alle våre kunder om de selv er PEP eller om de er nært familiemedlem eller nærstående til en PEP.  

I disse dager sender vi derfor ut en SMS-forespørsel til alle våre kunder for å gjøre en slik kartlegging. Hvis du IKKE er en PEP så kan du se bort fra SMS-en du mottok.

Hvis du derimot ER PEP, må du besvare spørsmålene du blir stilt ved å følge lenken i SMS-en. 

Chat med oss eller ring vår kundeservice