Hva er totalgrensen?

Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du kan bruke på spill hos Norsk Tipping. Totalgrensen omfatter alt kjøp av spill, uansett hvor du kjøper spill.

Totalgrensens maksbeløp er 20 000 kr per måned. Alle spillere er underlagt dette maksbeløpet. For spillere under 20 år er totalgrensen 2 000 kr per måned. 

Når du har brukt av grensen og får en premie under 20 000 kr, øker disponibelt beløp å spille for. Premier over 20 000 kr beregnes ikke som en del av spillegrensene dine. 

Eksempler:

  1. Du har satt en totalgrense per måned på 4 000 kr. Du har levert spill for 1 500 kr denne måneden og vinner 20 000 kr. Du kan da spille videre for 2 500 kr denne måneden.
  2. Dagsgrense 500 kr. Månedsgrense 2000 kr. 1. dag i måneden:
    Du spiller for 50 kr og vinner 1000 kr.
    Du kan nå spille videre for restgrensen din på 450 kr + premien på 1000 kr, dvs. 1450 kr.
    Månedsgrensen din justeres også: restgrensen er på 1950 kr + 1000 kr i premie = 2950 kr.

Merk at neste dag/ny måned tilbakestilles grensen igjen (premier dras ikke med videre), dvs. ny dag = ny dagsgrense på 500 kr. Ny måned = ny månedsgrense på 2000 kr.

Hvordan virker totalgrensen?
Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du bruker på spill, dvs. innsats fratrukket premier. Totalgrensen er med andre ord en tapsgrense. Når du skal kjøpe spill kan du maksimalt kjøpe spill til det beløpet som gjenstår på totalgrensen (din personlige grense eller maksgrensen dersom du ikke har satt en personlig grense).

Sette eller endre personlige grenser
Vi oppfordrer våre kunder til å sette en personlig totalgrense per dag og måned. Dette gir oversikt og god kontroll på spillingen din.

Her kan du sette og endre dine personlige spillegrenser. Det er ikke mulig å slette spillegrenser. 

Se hvor mye du har brukt av totalgrensen

Her kan du se hvor mye du har brukt av totalgrensen. 

Du kan også sjekke hvor mye du har brukt av totalgrensen hos en av våre kommisjonærer ved å sette inn spillerkortet på terminalen, taste inn pinkode og velge 2 for Spillegrenser.

Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice