Hva er totalgrensen?

Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du kan bruke på spill hos Norsk Tipping. Totalgrensen omfatter alt kjøp av spill, uansett hvor du kjøper spill.

Det er ganske lav risiko for å bli avhengig av et vanlig lotteri. De klassiske lotterispillene er «langsomme» spill med trekninger på faste tidspunkter – gjerne en gang i uka. Vi kaller disse spillene «grønne spill».

Oddsen, Kasino, Bingoria og Flax er derimot spill som kan spilles mange ganger på kort tid, og har hyppige gevinstmuligheter. Disse spillene er forbundet med moderat til høy risiko for å utvikle spilleproblemer. Keno er også et spill som har høyre risiko for spilleproblemer. Vi kaller dem «gule» og «røde» spill – og det er i disse spillene det er obligatorisk å sette grenser. Det er gjort mye forskning som viser at selvbestemte grenser har god, forebyggende effekt.

Totalgrensens maksbeløp er 20 000 kr per måned, og dette er fastsatt i spillereglene. Alle spillere er underlagt dette maksbeløpet.

Når du har brukt av grensen og får en premie under 20 000 kr, øker disponibelt beløp å spille for. Premier over 20 000 kr beregnes ikke som en del av spillegrensene dine. Hvis dine samlede premier i løpet av en kalendermåned overstiger 200 000 kr, vil ikke nye premier legges til dine spillegrenser. 

Eksempler

  1. Du har satt en totalgrense per måned på 4 000 kr. Du har levert spill for 1 500 kr denne måneden og vinner 20 000 kr. Du kan da spille videre for 2 500 kr denne måneden.
  2. Dagsgrense 500 kr. Månedsgrense 2000 kr. 1. dag i måneden:
    Du spiller for 50 kr og vinner 1000 kr.
    Du kan nå spille videre for restgrensen din på 450 kr + premien på 1000 kr, dvs. 1450 kr.
    Månedsgrensen din justeres også: restgrensen er på 1950 kr + 1000 kr i premie = 2950 kr.

Merk at neste dag/ny måned tilbakestilles grensen igjen (premier dras ikke med videre), dvs. ny dag = ny dagsgrense på 500 kr. Ny måned = ny månedsgrense på 2000 kr.

Hvordan virker totalgrensen?
Totalgrensen er en grense for hvor mye penger du bruker på spill, dvs. innsats fratrukket premier. Totalgrensen er med andre ord en tapsgrense. Du kan ikke tape mer enn 20 000 kr per måned.
Når du skal kjøpe spill kan du maksimalt kjøpe spill til det beløpet som gjenstår på totalgrensen (din personlige grense eller maksgrensen dersom du ikke har satt en personlig grense).

Sette eller endre personlige grenser:
Det er ikke sikkert at 20 000 kr per måned er den riktige grensen for deg. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å sette en personlig totalgrense per dag og måned. Dette gir deg oversikt og god kontroll på spillingen din.
Du kan sette og endre dine personlige grenser ved å logge på norsk-tipping.no fra mobil, nettbrett eller pc.
Dersom du vinner en større premie, vil disponibelt beløp allikevel aldri overstige den grensen du selv har valgt.

Det er ikke mulig å slette grenser

Se hvor mye du har brukt av totalgrensen:
Hos din kommisjonær kan du sette inn spillerkortet ditt på terminalen, taste inn pin-kode og velge 2 for Spillegrenser.
Du kan også logge på norsk-tipping.no fra mobil, nettbrett eller pc og gå til Mine opplysninger/Spillegrenser.

→ Endre dine spillegrenser

→ Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice