Hvilke maksgrenser gjelder for de ulike spillene?

Norsk Tippings totalgrense er 20.000 kr per måned og dag. Totalgrensen gjelder alle spill. Totalgrensen gjelder spill på nett og i butikk. 

For noen spill er det også delgrenser, det vil si at du som kunde må velge hvor mye av totalgrensen du kan bruke på visse spill. 

For Multix gjelder følgende maksbeløp:

  • 650 kr per dag
  • 2.700 kr per måned

For Belago gjelder følgende maksbeløp:

  • 900 kr per dag
  • 4.400 per måned

For KongKasino, Bingoria, eFlax og Yezz! gjelder følgende maksbeløp:

  • 2.000 kr per dag
  • 5.000 kr per måned

Før du spiller KongKasino, Bingoria, eFlax og Yezz! er det også obligatorisk å sette en tidsgrense per dag (maks 18 timer). Før du spiller Multix eller Belago, må du også sette din tidsgrense på terminalen. 

→ Se dine spillegrenser

→ Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice