Sette eller endre delgrensen

For å sette/endre delgrenser må du logge inn på nettsiden, klikk deretter på navnet ditt og Min side, velg Spillevett og Spillegrenser. For direkte videresending, se nederst på denne siden. 

Når du setter grensen første gang (eller setter lavere grenser) trer de i kraft med en gang, velger du å øke grensen i etterkant vil det være en karenstid før grensene trer i kraft:

Ny dagsgrense – min. 24 t/kl. 06.00

Ny ukegrense – fra mandag kl. 06.00 påfølgende uke

Ny månedsgrense – fra den 1. kl. 06.00 i påfølgende måned

Delgrenser begrenser hvor mye av totalgrensen du kan bruke på visse spill. Det er delgrenser for spillene Belago, Multix og for spillene KongKasino, Flax og Bingoria. Dette er spill som har høy spillfrekvens (man kan spille mange ganger på kort tid), og de har derfor en høyere risiko for at man kan utvikle problemer med spill. Dette er årsaken til at det finnes delgrenser for disse spillene, og disse spillene har også egne maksgrenser.

→ Endre dine spillegrenser

→ Gå til hovedside for spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice