Sette eller endre totalgrensen

For å endre/sette din totalgrense må du logge inn på nettsiden, klikk deretter på navnet ditt og Min side, velg Spillevett. For direkte videresending, se link nederst på denne siden. 

Totalgrense kan også endres på mobil og hos kommisjonær.

Når du setter grensen første gang (eller setter lavere grenser) trer de i kraft med en gang, velger du å øke grensen i etterkant vil det være en karenstid før grensene trer i kraft:

Ny dagsgrense – min. 24 t/kl. 06.00

Ny ukegrense – fra mandag kl. 06.00 påfølgende uke

Ny månedsgrense – fra den 1. kl. 06.00 i påfølgende måned


→ Endre dine spillegrenser

→ Gå til hovedside for spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice