Rutine ved dødsfall

Når en person går bort vil dette automatisk bli oppdatert i våre systemer via Folkeregisteret. Personens spillerkort blir sperret og kundeforholdet avsluttes. Innestående saldo på spillerkonto overføres til personens registrerte bankkonto. Om personen har noen aktive spill vil eventuelle premier også overføres til vedkommenes registrerte bankkonto.

Hvis den registrerte bankkontoen er avsluttet vil pengene gå tilbake til spillerkontoen. 

Dersom pengene skal overføres til en annen bankkonto enn den som er registrert på kunden kreves det alltid en kopi av skifteattest med kontonummeret beløpet skal overføres til.

Skifteattesten kan enten sendes digitalt til kundeservice@buypass.no 

eller via fysisk post til

Buypass AS
Postboks 639
2810 Gjøvik

Chat med oss eller ring vår kundeservice