Hva er obligatorisk spillepause?

Alle som spiller KongKasino, Flax, Bingoria, Yezz! må ta en obligatorisk spillepause hvis de spiller mer enn en time. Spiller du på Multix og Belago, må du også ta en obligatorisk spillepause etter en times spill.

Obligatorisk spillepause etter en times spill er et tiltak som skal bidra til å forebygge spilleproblemer. Hensikten med en slik pause er at du som spiller skal ta et avbrekk hvis du spiller lenge, og dermed få muligheten til å tenke deg om, og ta et bevisst valg om du vil spille mer eller ikke.

 

Chat med oss eller ring vår kundeservice