Jeg har satt feil grense og får ikke spilt

Her kan du kan sette og endre dine personlig spillegrenser.

Det er obligatorisk for alle Norsk Tippings kunder å ha en spillegrense, og du kan derfor ikke slette/fjerne grensen din, men den kan endres.​

Når du senker en spillegrense vil den tre i kraft med det samme. Dersom du ønsker å øke spillegrensen din tar det litt tid før den nye grensen trer i kraft (karenstid). ​

  • Ny dagsgrense trer i kraft kl. 06.00 påfølgende dag etter minimum 24 timer.​
  • Ny månedsgrense trer i kraft kl. 06.00 den 01. i påfølgende måned. ​

Hvorfor må jeg vente til den nye grensen trer i kraft?

Karenstiden har til hensikt å forhindre at spillingen eskalerer raskt ved økning av spillegrenser. På den måten får du tid til å reflektere over hva som er riktig grense for deg.

Chat med oss eller ring vår kundeservice