Hva er en spillepause?

En spillepause gjør det mulig for deg å ta en tidsavgrenset pause fra spill hos oss.

Du kan ta pause fra spill 1 dag, 7 dager, 30 dager, 180 dager eller til ønsket sluttdato inntil ett år. 

Du blir automatisk aktiv for spill igjen når pausen er over. Samtykke til markedsføring fjernes ved spillepause på 7 dager eller mer. 

→ Ta spillepause

→ Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice