Hva er utestenging?

Utestengelse betyr at man stenger muligheten til å spille helt. Du kan velge å utestenge deg fra enkeltspill, grupper av spill (f.eks. sportspill) eller alle spill. Jamfør spilleregel 5.2.5.

Spilleregel 5.2.5 Verktøy for individuell vurdering av egen spillatferd 

c) Spillepauser og eksklusjon
Spilleren gis ikke anledning til å annullere en spillepause, men skal gis anledning til å utvide denne. En slik utvidelse skal tre i kraft med umiddelbar virkning.

Spiller skal også på enkel måte kunne ekskludere seg selv fra Spill. En slik eksklusjon vil være permanent, men Spiller gis anledning til å oppheve eksklusjonen, dog ikke før det har gått minimum 1 år.

→ Trykk her for å stenge deg ute fra Norsk Tippings spill

→ Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice