Hva er utestenging?

Utestengelse betyr at du stenger muligheten til å spille helt. Du kan velge å utestenge deg fra enkelte spill, grupper av spill (f.eks. sportspill) eller alle spill. Jamfør spilleregel 2.2.4.

2.2.4. Spillepauser og utestengelse
Spilleren gis ikke anledning til å annullere en spillepause, men skal gis anledning til å utvide denne. En slik utvidelse skal tre i kraft med umiddelbar virkning.


Kunden skal også på enkel måte kunne stenge seg selv ute fra spill. En slik utestengelser vil være permanent, men kunden gis anledning til å oppheve utestengelsen, dog ikke før det har gått minimum 1 år.

→ Trykk her for å stenge deg ute fra Norsk Tippings spill

→ Gå til hovedside for Spillevett

Chat med oss eller ring vår kundeservice