Hva skjer med en kamp som trekkes på Tipping?

Fastsettelse av kamputfall ved trekning: (Kundevilkår og spilleregler punkt 5.4.3.2)

Kamputfall kan avgjøres ved trekning dersom:

 1. oppført kamp blir avlyst, innstilt, avbrutt, utsatt eller fremskutt til en annen dag enn oppgitt i kupongoppsettet
   
 2. en kamp på en Midtukekupong med kamper over flere dager flyttes til en annen dag enn angitte dager i kupongoppsettet
   
 3. oppført kamp blir fremskutt til et tidspunkt tidligere enn innleveringsfrist for det aktuelle kupongoppsettet
   
 4. oppført kamp blir flyttet fra hjemmelagets til bortelagets hjemmebane i forhold til det som fremgår av kupongoppsettet
   
 5. spillet er avbrutt i eller etter pausen.

I tilfeller der kamp avgjøres ved trekning foretar Norsk Tipping trekning av kamputfall  (erstatningsresultater) ved pause og full tid, unntatt for tilfeller nevnt under punkt 5 (der gjelder kun trekning ved fulltid). De markeringer som er registrert i Norsk Tippings sentrale dataanlegg ved innleveringsfristens utløp, gjelder som grunnlag for trekning av kamputfall.

Et eksempel:
Dersom innleverte markeringer er fordelt på denne måten: 

 • 60% har levert på H
 • 20% har levert på U 
 • 20% har levert på B

Så vil det være størst sannsynlighet for at kampen trekkes til H. 

Gå til Kundevilkår og spilleregler

Chat med oss eller ring vår kundeservice