Hva skjer med en kamp som trekkes på Tipping?

Fastsettelse av kamputfall vd trekning: (Spillereglene punkt 2.6.2)
Kamputfall kan avgjøres ved trekning dersom:

  1. kampen blir avlyst, innstilt, avbrutt, utsatt eller flyttet til en annen dag
  2. en kamp på en midtukekupong med kamper over flere dager flyttes til en annen dag enn angitte dager i kupongoppsettet
  3. oppført kamp blir fremskutt til et tidspunkt tidligere enn innleveringsfrist for den aktuelle kupongen
  4. oppført kamp blir flyttet fra hjemmelagets til bortelagets hjemmebane i forhold til det som fremgår i kupongoppsettet
  5. spillet er avbrutt i eller etter pause

Når en kamp trekkes foretar Norsk Tipping trekning av kamputfall ved pause og full tid, unntatt for tilfeller nevnt under punkt 5 (der gjelder kun trekning ved fulltid). De markeringene som er reigstert innlevert i Norsk Tippings system gjelder som grunnlag for denne trekkningen, dette kaller vi folkerekka.

Et eksempel:
Dersom innleverte markeringer er fordelt på denne måten: 

  • 60% har levert på H
  • 20% har levert på U 
  • 20% har levert på B

Så vil det være størst sannsynlighet for at kampen trekkes til H. 

→ Gå til spilleregler og betingelser

Chat med oss eller ring vår kundeservice