Hva bestemmer utvalget av objekter?

Vi følger følgende prinsipper for utvalg av spilleobjekter: 

  • Vi følger anbefalinger vi får fra ELMS, WLA og UEFA/FIFA angående utvelgelse av spilleobjekter.
  • Vi ønsker å tilby sporter og /arrangementereventer som kan ha interesse  som spilleobjekt hos det norske publikum.
  • Vi har som mål å ikke velge spilleobjekter som kan virke støtende på enkeltpersoner eller grupper i samfunnet.
  • Vi har som mål å ikke velge spilleobjekter som er "useriøse" eller "PR-motiverte". Norsk Tipping velger spilleobjekter basert på etiske og forretningsmessige kriterier, samt kundeønsker. 
  • Vi ønsker ikke å tilby spill på objekter der majoriteten av deltagerne er under 18 år.
  • Vi ønsker ikke å tilby spilleobjekter der det kan være uklare definisjoner på utfall eller avgjørelse.
  • Vi utviser forsiktighet med å tilby spilleobjekter som kan føre til manipulasjon. Hvis vi oppdager uregelmessigheter eller mistenkelig spilladferd, rapporteres dette videre til ELMS, EL, WLA og nasjonale forbund og Nasjonal Plattform mot kampfiksing.

Chat med oss eller ring vår kundeservice