Hva er maks og min. innsatsbeløp?

Minimumsinnsatsen er 10 kr.
Maksimumsbeløpet per kupong er 500 kr.

Hva er forretningsgrensen?
Du kan oppleve at du blir stoppet på lavere beløp enn 500 kr pga. at maks innsats på det aktuelle objektet i det tidsrommet er nådd. Du vil da få forslag om å levere med et lavere tillatt beløp. Du kan også oppleve å få plassert en høyere innsats på samme spilleobjekt til et senere tidspunkt. Dette er fordi på spillobjekter med faste odds har Norsk Tipping satt forretningsgrenser for innsats og potensiell total utbetaling. Forretningsgrensene er avhengig av type sport og turnering/nivå spillobjektet er fra. Forretningsgrensene er de samme for alle kunder.

Chat med oss eller ring vår kundeservice