Hva er odds?

Det vil ofte være flere spilleobjekter under ett og samme arrangement. Utfallene har forskjellige odds bestående av tall, og gjerne med desimaler.

En eventuell premie kan beregnes ved å multiplisere odds med innsats:

Premie = odds x innsats

Odds er et uttrykk for at sannsynligheten for et gitt utfall har for å inntreffer. Oddsen settes ut fra tilgjengelig informasjon (f. eks. i lagidrett; statistikk, tabellposisjon, formutvikling, tidligere resultater, innbyrdes oppgjør, lagoppstilling, hjemmebanefordel etc.). Høy odds er et uttrykk for at Norsk Tipping mener det er mindre sannsynlig for at noe skal inntreffe - samtidig som lav odds er et uttrykk for at Norsk Tipping mener at noe har høy sannsynlig for å inntreffe. 

Et eksempel:

H - 2,10   U - 3,35   B - 3,30

Her ønsker du for eksempel å spille på utfall H med en innsats på 100 kr. Dersom H (hjemmebane) vinner, vil du få utbetalt en premie beregnet på denne måten:

Premien 100 kr x oddsen 2,10 = 210 kr.

Norsk Tipping tilbyr spilleobjekter produsert av egne sportsspilloperatører i tillegg til tredjepartsløsninger. Det er strenge regler og rutiner knyttet til jobben som Sportsspilloperatør. Dette er beskrevet i Norsk Tipping sine generelle etiske retningslinjer. I tillegg til spesielle retningslinjer som regulerer habilitet og integritet for den enkelte Sportsspilloperatør.  Alle spilleobjekter blir kvalitetssjekket i ulike steg etter Norsk Tipping sine interne rutiner og retningslinjer før de blir tilbudt i markedet. Norsk Tipping overvåker alle spilleobjekter med tanke på omsetning, ansvarlighet og risikohåndtering. Odds vil kunne endres underveis, men allerede innleverte spill med tilhørende odds blir ikke berørt av en slik endring (ref. pkt 5.1.2.1 i spillereglene). Endringer i odds gjøres ut fra forretningsmessige vurderinger (eksempelvis omsetning, spillegrenser eller andre endrede forutsetninger knyttet til spilleobjektet.)

Chat med oss eller ring vår kundeservice