Hva skjer med uferdige spill?

Spillrunder som ikke blir gjennomført, vil du ha mulighet til å gjenoppta innen ett til to døgn (varierer fra spill til spill). Hvis runden ikke blir fullført, vil spillet automatisk fullføres eller du vil få refundert din innsats. Dette varierer fra spill til spill. Når spillet automatisk blir fullført, vil eventuelle gevinster utbetales til spillerkonto.

Du kan se i transaksjonsoversikten om du har mottatt refundert innsats eller fått utbetalt gevinst fra spillet.

Uavsluttede spill vil være synlig i spill-lobbyen for Yezz! helt øverst på siden.

Chat med oss eller ring vår kundeservice