Hvor finner jeg spillereglene for Yezz?

Yezz! spill er regulert etter "Spilleregler Øyeblikksspill" i Kundevilkår og spilleregler.


Spillene under Yezz! er omfattet av spillformene; singelspill, flerspill og poolspill.

Singelspill
Spillform der spiller individuelt spiller mot sentralsystem og der utfall avgjøres pr spillsekvens eller spillomgang.

Flerspill
Spillform som forutsetter at to eller flere spillere deltar for at spillet skal kunne gjennomføres og hvor spillets vinner(-e) avgjøres mellom de deltagende spillerne og/eller ved tilfeldig trekning. Spillerne spiller enten mot hverandre eller deltar i en definert turnering.

Poolspill
Spillform der alle deltagende spilleres Innsats legges i en felles pott som danner grunnlag for beregning av gevinster i forhold til en definert gevinstplan.

→ Gå til Kundevilkår og spilleregler

Chat med oss eller ring vår kundeservice