selskapet

Årsmøte til inspirasjon

Tirsdag 16. april inviterte Norsk Tippings til årsmøte – en årlig hendelse som samler mange av våre partnere og interessenter. Vi tror det ble et par inspirerende og nyttige timer for gjestene.

Pernille Lemming fra Røde Kors og Tonje Sagstuen, adm. dir. i Norsk Tipping, i samtale på scenen på Norsk Tippings årsmøte.
1/5
Forfatterbilde Norsk TippingRoarJødahlPublisert:17. april 2024

Årsmøtet etterfølger generalforsamlingen, som er den formelle godkjenningen av fjorårets resultater for Norsk Tipping.

Gjestene fikk høre Adnan Naeem, vinner av ildsjelprisen på idrettsgallaen, fortelle om arbeidet i Romsås idrettslag. Adnan er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i lokalmiljøet sitt, og brenner for idrett som møteplass for ungene.

Det fikk også høre Pernille Lemming, ildsjel og frivillig fra Røde Kors, som blant annet gjør en innsats på flyktningmottak i Østfold. Hun har levd et helt liv i frivilligheten, og kjenner bedre enn mange, verdien av å gjøre en innsats for andre.

 

Fordeling av overskudd

Siden det er Kultur- og likestillingsdepartementet som eier Norsk Tipping, er det kulturministeren som er selskapets generalforsamling. Styreleder Sylvia Brustad rapportere om et år med vekst for Norsk Tipping.

Overskuddet på nesten 7,1 milliarder kroner fordeles av Kultur- og likestillingsdepartementet i henhold til fordelingsnøkkelen fastsatt i pengespilloven. Det gir følgende fordeling (i mill. kr.):

År20232022
Tippenøkkelen6 2155 734
Grasrotandelen794770
Bingoentrepr. overskuddsformål4245
Tiltak mot spilleavhengighet3533
SUM OVERFØRINGER7 0876 582

 

Beløpet som står oppført som Tippenøkkelen, fordeles også etter en fast fordelingsnøkkel.

Først går 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål - 398 millioner kroner for 2023. Resten fordeles til idrett (64 prosent), kultur (18 prosent) og til humanitære og samfunnsnyttige formål (18 prosent). Det gir 3 723 millioner kroner til idrett, og 1 047 millioner kroner til kultur og det samme til humanitære/samfunnsnyttige organisasjoner.

 Vekst

Norsk Tippings nettoomsetning økte med 3,1 prosent i fjor, fra 8 989 mill. kroner til 9 270 mill. kroner, mens overskuddet til utbetaling altså økte med 7,6 prosent. Overskuddet er et resultat av effektiv drift, og at vi lykkes med å styre mer av spilleaktiviteten i Norge til det regulerte tilbudet. Nesten 2,2 millioner personer spilte hos Norsk Tipping i 2023, flere enn noen gang.

– Fjoråret var et tidsskille for regulering av pengespill i Norge, og dermed også for Norsk Tipping. Med hjelp av den nye pengespilloven som trådte i kraft 1. januar 2023 og vårt brede spilltilbud, lykkes vi med å styre en stadig større andel av spillingen til de lovlige aktørene. Det er viktig for arbeidet med å forebygge pengespillproblemer, sier adm. dir. Tonje Sagstuen.

Hun er tydelig på at det er andre hensyn enn økonomisk inntjening som er styrende for selskapet.

– Det er hyggelig for de samfunnsnyttige formålene at overskuddet har holdt følge med prisutviklingen. Det kan likevel ikke være tvil om at det er den forebyggende rollen som er vår viktigste funksjon. Befolkningsundersøkelsen fra i fjor ga lovende resultater, med kraftig reduksjon av antall personer med spilleproblemer. Samtidig ser vi at mange har en mer sårbar økonomi nå enn bare for et år siden. Det kan senke terskelen for når forbruk av pengespill kan bli et problem, og det er vi på vakt overfor, sier Sagstuen.

 

Relaterte artikler